Servicios de la web

Hall

Tributs municipals

Calendari d'impostos municipals 2020
Des de l’1 de març fins al 10 de juliol Impost municipal sobre béns immobles de naturalesa urbana
Des de l'1 de març fins al 10 de juliol Impost sobre Béns Immobles de característiques especials
Des de l’1 de març fins al 10 de juliol Taxa per entrada-eixida de vehicles
Des de l'1 de març fins al 30 d'abril - SUSPÉS Taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires.
Des de l'1 de març fins al 10 de juliol Taxa per aprofitament del domini públic local per mitjà de caixers automàtics
Des de l’1 de setembre fins al 31 d’octubre Impost municipal sobre vehicles de tracció mecànica
Des de l’1 de setembre fins al 31 d’octubre Impost municipal sobre béns inmobles de naturalesa rústica
Des de l’1 de setembre fins al 31 d’octubre Impost municipal sobre activitats econòmiques
Es paga per bimestres i el periode de pagament és el bimestre següent al periode impositiu. Supés des del 2on bimestre Taxa per prestació del servici de mercats
Es paga per bimestres i el periode de pagament és el bimestre següent al periode impositiu. Suspés des del 2on bimestre Taxes aplicables a mercats extraordinaris, mercats ambulants, mercats de vell y qualsevol tipus de venda no-sedentària
Es paga per semestres en dos períodes de pagament:
- des de l'1 de març fins al 10 de juliol (SUSPÉS).

- des de l'1 de setembre fins al 31 d'octubre.
Taxa per instalació de quioscs a la via pública
Es paga per bimestres i el periode de pagament és el bimestre següent al periode impositiu. Suspés des del 2on bimestre. Taxa per parades i barracons
Des de l'1 de març fins al 30 d'abril  


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI