Servicios de la web

Hall

INFOCIUTAT

SAUS. SERVICI D'ATENCIÓ A URGÈNCIES SOCIALS I COL·LABORACIÓ EN EMERGÈNCIES


SAUS. SERVICI D'ATENCIÓ A URGÈNCIES SOCIALS I COL·LABORACIÓ EN EMERGÈNCIES

Què és?

És un servici de l'Ajuntament de València que ofereix atenció, orientació i intervenció psicosocial immediata en aquelles situacions de crisis, urgència i emergència social que generen desprotecció en la ciutadania, i que no pot ser atesa en els circuits ordinaris dels servicis socials d'atenció primària.

Quan actua el SAUS?

Actua en aquelles situacions de CRISIS PROVOCADES PER UN FET IMPREVIST que precisen d'una intervenció i suport psicosocial immediat dins del municipi de València. A tall d'exemple, es poden citar les següents:
• Persones amb pèrdues d'autonomia funcional parcial o total: persones majors, dependents, amb problemes de salut mental…
• Majors en risc com a conseqüència de soledat sobrevinguda.
• Violència de gènere, agressió sexual, atenció a víctimes de tràfic, violència intrafamiliar...
• Atenció a persones transeünts en el seu pas per la ciutat que puguen patir circumstàncies sobrevingudes.
• Atenció a persones en exclusió social en situació d'urgència o emergència social.
• Persones que estan desprotegides en el moment d'una alta metgessa: sense recursos o sense xarxa sociofamiliar de suport.
• Mediació en la resolució de conflictes familiars i veïnals.
• Pèrdues sobtades d'allotjament (desallotjaments, incendis, esfondraments…)
• Atenció en els casos d'abandó de menors o persones majors.
• Temptatives de suïcidi.
• Comunicació de males notícies i suport primerenc en el duel.

Com s'activa el SAUS?

L'activació del servici es realitzarà a través de Policia Local (092), Bombers (112) o per la pròpia Regidoria de Benestar Social i Integració.

Horari d'atenció

El SAUS atén els 365 dies de l'any.
• De dilluns a dijous: de 19.30 fins a les 8.00h de l'endemà.
• Divendres i caps de setmana: des de les 15.00h del divendres fins a les 8.00h del dilluns ininterrompudament.
• Festius: 24h

Horaris especials d'estiu: De Juny a setembre de dilluns a divendres des de les 15.00h fins a les 8.00h de l'endemà. Caps de setmana 24h.

MÉS INFORMACIÓ


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI