Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

SERVICI EDUCACIÓ: ESCOLARITZACIÓ

ESCOLARITZACIÓ DE L'ALUMNAT EN ELS ENSENYAMENTS BÀSICS 2017-2018

L'ensenyança bàsica és obligatòria i gratuïta. Comprén l'Educació Primària i l'Educació Secundària Obligatòria i comprén deu anys d'escolaritat, dels sis als setze, tenint dret l'alumnat a romandre cursant les dites ensenyances fins als divuit anys. Cada curs escolar mitjançant Resolució de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de València publicada en el D.O.C.V, es determina el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics.

El període ordinari de sol·licitud de plaça escolar en educació primària, educació secundària obligatòria i segon cicle d'educació infantil es desenvolupa directament en els centres en el període que marca la Resolució esmentada anteriorment.

Finalitzat este procés les sol·licituds han de presentar-se en els centres coordinadors de cada zona fins a la data establida cada curs. Tots els centres de la ciutat han d'informar del centre coordinador de la seua zona, i de la data fins a la qual escolaritzen. Durant el mes de juliol i fins al primer dia lectiu de cada curs escolar la matrícula en els nivells d'Educació Infantil, segon cicle, i d'Educació Primària es realitzarà directament en el centre amb vacants triat pels pares, d'acord amb la zonificació escolar aprovada cada curs. Per a consultar les vacants d'estos nivells poden dirigir-se a qualsevol centre de la ciutat, excepte el mes d'agost que els centres romandran tancats.

A partir d'eixa data, excepte excepcions si n'hi haguera, l'adjudicació de lloc escolar en els nivells educatius citats passa a l'Oficina Municipal d'Escolarització de l'Ajuntament, una vegada que l'Administració educativa haja passat a l'Ajuntament les dades definitives d'escolarització informatitzada .

L'escolarització de l'Educació Secundària Obligatòria (E.S.O.) passa a l'Ajuntament a partir d'octubre.

Oficina Municipal d’Escolarització
Carrer Amadeo de Savoia, 11 i 13.
Horari d’atenció de 8.30 a 13.30 hores de dilluns a divendres, excepte els dies festiusDirectrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI