Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

XEC UNIVEX 2015-2016

Xec Univex

La present convocatòria té com a objecte la concessió per part de l'excel·lentíssim Ajuntament de València d'ajudes complementàries a les beques o ajudes oficials que rep l'alumnat universitari de la ciutat de València a fi de participar en programes d'intercanvi acadèmic amb universitats estrangeres, durant el curs 2015/2016.

Serà beneficiari d'estes ajudes l'alumnat de qualsevol universitat pública o privada, empadronats en la ciutat de València des de l'inici de la seua carrera universitària, que siga beneficiari de beques o altres ajudes oficials per a participar en programes d'intercanvi acadèmic amb universitats estrangeres, durant el curs 2015/2016, sempre que complisca els requisits.

|

XEC UNIVEX 2015-2016

Xec Univex

Bases (pdf 65,8 kb) Instància (pdf 291 kb) Article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions Codis Universitats

Termini presentació instàncies

del 29 de setembre de 2015
Fins a 17 d'octubre de 2015

BOP de 28 de setembre de 2015.

Termini de subsanació

del 25 de novembre de 2015
Fins a 5 de desembre de 2015Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI