Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

PROGRAMA

PROGRAMA MARC D'INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL

Inserció social

Què es pretén?

* Donar resposta als nous reptes socials plantejats.

* Aportar un marc comú i coherent al conjunt d'intervencions per a la inserció que ja s'estan duent a terme des de la Secció de Programes d'Inserció social i laboral.

* Proporcionar un context de referència teòrica per al desenrotllament dels programes específics que s'escometen partint dels objectius específics que es detallaran posteriorment.

* Arbitrar unes estratègies específiques de coordinació entre totes les seccions que estan desenrotllant accions d'inserció i amb el Programa Marco d'Inserció Social i Laboral.

I específicament?

El què es pretén és la intervenció amb persones en risc o situació d'exclusió social, que per les seues nombroses carències, no tenen l'oportunitat d'accedir als sistemes de normalització social establits.

Àmbits sectorials d'intervenció

* Intervencions per a la inserció social a fi de procurar la subsistència econòmica, l'habilitació professional, el desenrotllament personal i la integració social de les persones o grups. Implicant el reforç de l'acció dels diferents sistemes generals de protecció: reforçarem per tant la intervenció que es realitze des de l'àrea de servicis socials, però també des de l'àrea educativa, des de l'àrea sanitària, etc., per a atendre les necessitats més bàsiques de normalització, com a condició prèvia a la inserció.
Programa d'inserció social (enllaç)

* Intervencions per a la inserció laboral per mitjà de tutories, acompanyaments i seguiments individualitzats, a fi de reforçar les capacitats de les persones, disminuir els seus obstacles personals i de l'entorn, i afavorir la seua autonomia, dotant-les dels recursos necessaris per a accedir al mercat de treball. Implicant-nos en accions complexes o integrals, més enllà de la formació o la busca de l'ocupació.
Programa d'inserció laboral (enllaç)

* Intervencions en matèria de vivenda a fi d'aconseguir un conjunt de possibilitats, iniciatives i accions coordinades i concertades per a facilitar l'accés a una vivenda digna d'aquelles famílies amb un important nombre de carències que, d'ordinari, no poden accedir al mercat immobiliari.
Programa d'accés a vivenda (enllaç)

Objectiu general

Aportar un enquadrament teòric que permeta l'aproximació operativa per a la inserció social de les persones, famílies o unitats de convivència que es troben en situació o risc d'exclusió social, especialment a través de la inclusió en el mercat laboral i de l'accés a una vivenda digna.

On pots Trobar-nos?

Regidoria de Benestar Social i Integració
Secció de Programes d'Inserció Social i Laboral
Carrer Amadeu de Savoia, 11
Telèfons: 96 208 24 76 - 96 208 24 70
Email: insercionsocial@valencia.es

PROGRAMES

INSERCIÓ SOCIAL

Inserció social


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI