Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

PROGRAMA DE TELEASSISTÈNCIA

QUÈ ÉS?

Sistema de comunicació informàtic instal·lat per la línia telefònica mitjànçant el qual, la persona usuària, a través d'un dispositiu, pot contactar amb un centre d'atenció, que funciona 24 hores els 365 dies de l'any i és atés per personal especialitzat.

QUÈ PRETÉN?

Atendre aquelles persones que per la seua avançada edat, discapacitat, aïllament social i/o alt nivell de dependència, necessiten una intervenció urgent davant de crisis personals, socials o sanitàries, per a estimular-ne el nivell d'autonomia i afavorir-ne la permanència al seu medi habitual de vida.

SERVICIS QUE PRESTA

  • Suport i atenció a través del telèfon, davant de situacions d'angoixa, soledat, accidents personals, caigudes...
  • Unitat mòbil per a atenció d'emergències.
  • Facilita la mobilització de recursos necessaris, en cas d'urgència medica i/o emergència social.
  • Recordatori de cites mèdiques o presa de medicació.

QUI POT ACCEDIR-HI?

  • Persones majors de 65 anys o menors d'esta edat (amb qualificació oficial de discapacitat o pensions d'incapacitat permanent o gran invalidesa).
  • Que visquen soles o amb altres persones d’edat i situació semblants, que tinguen suficient autonomia per a l'efectiu ús del sistema.
  • Que estiguen empadronades al municipi de València.
  • Que disposen de línia telefònica a la vivenda.
  • Que els ingressos bruts anuals de la unitat de convivència, així com els rendiments del capital mobiliari no excedisquen els assenyalats en el barem establit. A este efecte es consideraran ingressos de la unitat de convivència, els ingressos bruts procedents de tots els membres que componen la unitat de convivència, que figuren en les corresponents declaracions de l’IRPF.

COST DEL SERVICI:

És gratuït per a totes les persones qui acomplisquen els requisits per a accedir a este recurs.

ON DIRIGIR-SE / FORMA D'ACCÉS

Per a sol·licitar més informació i/o realitzar la sol·licitud, cal dirigir-se al Centre Municipal de Servicis Socials que li corresponga per zona de residència.

LLISTA DE CENTRES MUNICIPALES DE SERVICIS SOCIALES


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI