Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

Servicis

Servicis de la biblioteca

Per ser la biblioteca pròpia de la corporació valenciana la seua funció primera és arreplegar i conservar en condicions adequades el material bibliogràfic i documental, i difondre la col·lecció posant-la al servici dels usuaris i/o investigadors en les millors condicions possibles. Les activitats que s'hi atenen són:

 • Informació i recerca bibliogràfica
 • Consulta a la Sala de Lectura
 • Informació telefònica, per correu electrònic i ordinari
 • Consulta a la pròpia web de la biblioteca
 • Catàlegs :
  • Manual a la Sala de Lectura: on podrà buscar en els catàlegs de fitxes de cartolina, els autors, títols, matèries i fons valencians, que es troben en procés d'informatització.
  • Catàleg en línia: Conté els registres catalogràfics del material ingressat en la biblioteca des de 1997 (any en què comença la informatització de la biblioteca), les obres impreses al segle XVII i part dels llegats i fons antics en procés de reconversió.
  La base del catàleg s'incrementa diàriament
 • Reprografia.La utilització d'este servici s'inscriu en el marc que disposen les normes legals vigents, fonamentalment els articles 31.2(1) i 37(2) del R.D.Legislatiu 1/96, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el “Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual” i en les Taxes Municipals. Es realitzen fotocòpies en DIN A4 de fons actuals. Els fons antics i/o rars, els manuscrits i els de característiques especials només es podran reproduir per mitjà de fotografia o microfilm, del qual es poden obtindre fotocòpies. Per a sol·licitar el material es complimentarà el Formulari de petició de documents.

|

(1) L'article 32.2 disposa que “les obres ja divulgades podran reproduir-se sense autorització de l'autor en els següents casos:…2. Per a ús privat del copista, sense perjuí del que disposen els articles 25 i 99.a) d'esta llei, i sempre que la còpia no siga objecte d'utilització col·lectiva ni lucrativa”.
(2) En l'article 37 1) es disposa que “Els titulars dels drets d'autor no podran oposar-se a les reproduccions de les obres, quan aquelles es realitzen sense finalitat lucrativa pels museus, biblioteques… de titularitat pública o integrades en institucions de caràcter cultural o científic i la reproducció es realitze exclusivament per a fins d'investigació”.

ADREÇA I HORARIDirectrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI