Servicios de la web

Hall

Pressupost 2019

El pressupost municipal és el principal document econòmic de l'Ajuntament. Conté la previsió d'ingressos i despeses per a l'any, detallada segons les fonts de finançament -els imposts, taxes i diversos ingressos. El pressupost ens concreta l'origen i la destinació dels diners que gestiona l'Ajuntament en representació de la ciutadania.

El Pressupost General de l’Ajuntament de València, que inclou els pressupostos de l’Ajuntament i dels organismes autònoms i empreses municipals, corresponent a 2019 fou aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de 15 de novembre de 2018.

Una vegada publicat en el BOP s’obri un procés d’informació pública i després de l’examen i consideració de les al·legacions que puguen presentar-se, serà aprovat definitivament en una nova sessió plenària.

Aprovació definitiva

Aprovació inicial

Pressupostos 2019. Resum aprovació inicial (pdf 5706 Kb).

Modificacions de crèdit Ple Modificacions de crèdit Junta de GovernDirectrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI