22/01/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Consultes públiques amb caràcter previ a l'elaboració de projectes de normativa municipal

Article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Ordenança reguladora de prestacions individualitzades d'ajudes d'emergència social. Projecte de reglament de centre de dia municipal de inserció sociolaboral de menors. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per vehícles de mobilitat personal.


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI