Servicios de la web

Hall

Pressupost 2020

El pressupost municipal és el principal document econòmic de l'Ajuntament. Conté la previsió d'ingressos i despeses per a l'any, detallada segons les fonts de finançament -els imposts, taxes i diversos ingressos. El pressupost ens concreta l'origen i la destinació dels diners que gestiona l'Ajuntament en representació de la ciutadania.

El Pressupost General de l’Ajuntament de València, que inclou els pressupostos de l’Ajuntament i dels organismes autònoms i empreses municipals, corresponent a 2020 fou aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de 14 de novembre de 2019.

Una vegada publicat en el BOP s’obri un procés d’informació pública i després de l’examen i consideració de les al·legacions que puguen presentar-se, serà aprovat definitivament en una nova sessió plenària.

Aprovació definitiva

Aprovació inicial

Pressupostos 2020. Resum aprovació inicial (pdf 5479 Kb).

Impacte de Gènere

Informe Impacte de Gènere - Pressupost Municipal 2020 (pdf 3831 Kb). Annex I - Pla Marc d'Igualtat entre dones i homes (pdf 381 Kb). Annex II - Instrucció implantació de pressupostos municipals amb enfocament de gènere (pdf 59 Kb). Annex III - Pressupost amb Enfocament de Gènere 2019 (pdf 582 Kb). Annex IV - Fitxa de programes de despesa amb enfocament de gènere (pdf 189 Kb).

Modificacions de crèdit

Modificacions de crèdit Ple Modificacions de crèdit Junta de Govern


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI