Servicios de la web

Hall

POLÍTICA DE PRIVACITAT. TRÀMITS DE BENESTAR SOCIAL.

Atenció social a persones sense llar (pdf 110kb). Ajudes de menjador escolar (pdf 110kb). Ajudes de menjador i guarderíes d'estiu extraòrdinaries (pdf 65kb) . Ajudes d'emergència (pdf 65kb). Ajudes rendes valencianes d'inclusió (pdf 110kb). Ajudes i subvencions de caràcter social (pdf 110kb). Base de dades de personal de benestar social (pdf 65kb). Cens de risc en matèria de protecció de menors (pdf 65kb). Cens d'habitatge precari sense empadronament (pdf 109 kb). Centre de dia de joves a la Malva-rosa (pdf 65kb). Cita prèvia benestar social (pdf 65kb). Empadronament en casos especials (pdf 65kb). Gestió de la dependència (pdf 65kb). Manteniment de vivendes municipals (pdf 65kb). Menors amb mesures judicials (pdf 110kb). Oficina municipal de infovivienda solidària (pdf 65kb) Premis secció diversitat funcional (pdf 109 kb). Prestació econòmica a famílies en situació de necessitat (pdf 110kb). Prestacions económiques individualitzades (Pdf 109 Kb). Programa d'atenció a l'exclusió social. Programa d'ocupació de menors en situació de risc (pdf 110kb). Registre de persones amb diversitat funcional (pdf 110 kb). Registre de menors en risc o desemparament (pdf 110kb). Registre d'usuaris de benestar social (pdf 110kb). Servicis d'ajuda a domicili (pdf 110kb). Subvencions "col·labora". Tallers d'inserció laboral i d'autoestima i desenvolupament personal (pdf 110kb). Targeta d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda (pdf 110kb). Treballs en benefici comunitat (pdf 81 kb). Urgències socials. València inserta (Pdf 122 kb).

Cooperació i migrants

Acció formativa de personal (pdf 65kb). Acollida i orientació a inmigrants (pdf 110kb). Activitats amb el consell local d'immigració i interculturalitat. Activitats de cooperació i sensibilització de la ciutadania (pdf 110kb). Contractació servici avaluació convocatòries cooperació. Convenis en matèria de cooperació. Convivència intercultural (pdf 110kb). Cooperació al desenvolupament i migració - atenció al públic (pdf 109 kb). Diversitat cultural i participació (pdf 109kb). Escola d'acollida (pdf 161kb). Subvencions d'acció humanitària i d'emergència (pdf 110kb). Subvencions internacionals al desenvolupament (pdf 110kb). Subvencions projectes acollida (pdf 110kb). Viviendes semitutelades inmigrants (pdf 110kb).

Persones majors

Activitats per a persones majors (pdf 81 kb). Places Centre de dia Benicalap-AVAF i places per a persones majors dependents (pdf 81 kb). Registre d'usuaris "menjar a casa" (pdf 161 kb). Teleassistència (pdf 109kb).


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI