Servicios de la web

Hall

Modificaciones de créditos de la Junta de Gobierno

Cuarto Trimestre de 2019

CI 30 Platges 2410-19-76 CI 32 Ocupament 2902-19-1213 CI 33 Turisme i Internac. 1909-19-96 CI 35 Pjtes. Urbans 3201-19-55 CI 36 Educació 2101-19-221 CI 37 Comerç 2901-19-131 CI 38 Pat.Htc. 2001-19-1384 TA-TB 40 i CI 22 Ocupament 2902-19-109 TA-TB 53 i CI 29 Ocupament 2902-19-1051 TA-TB 54 Coop. i Migr. 2250-19-232 TA-TB 55 Comptabilitat 4301-19-122 TA-TB 56 Formació 2902-19-1776 TA-TB 57 Acc. Cultural 1905-19-386 TA-TB 58 i CI 31 Ocupament 2902-19-1052 TA-TB 59 Formació 208-19-34 TA-TB 60 Pjtes. Europeus 212-19-13 TA-TB 61 Ciutat Intel·ligent 805-19-18 TA-TB 62 CIA 2701-19-502 TA-TB 63 CIA 2701-19-182 TA-TB 64 Cooperació 2250-19-232 TA-TB 65 Pat. Htc. 2001-19-1315 TA-TB 66 Turisme 1909-19-8 TA-TB 67 Ocupament 2902-19-1805 TA-TB 68 Cult. Festiva 1904-19-902 TA-TB 69 SERIC 801-19-156 TA-TB 70 SCT 1201-19-773 TA-TB 71 B.Social 2201-19-3 TA-TB 72 SCT 1201-19-733 TA-TB 73 SCT 1201-19-772 TA-TB 75 Coop. 2250-19-232 TA-TB 76 Personal 1101-19-3900

Tercer Trimestre de 2019

CI 19 P. València 2310-19-247 CI 20 CIA 2701-19-273 CI 21 Coop Desenv i Migr 2250-19-152 CI 24 Cultura Festiva 1904-19-621 CI 25 B. Social 2201-19-3 CI 26 Educació 2101-19-221 CI 27 Formació i Ocupamente 2902-19-325 CI 28 Formació i Avaluació 00208-19-26 TA-TB 36 B Social 2201-16-499 TA-TB 39 P València 2310-19-274 TA-TB 42 Vivenda 3910-19-3456 TA-TB 43 Cultura Festiva 1904-19-823 TA-TB 44 SerTic 801-19-124 TA-TB 45 Of Publicitat 4103-19-35 TA-TB 46 Acc Cultural 1905-19-305 TA-TB 47 Comerç 2901-19-1648 TA-TB 48 Igualtat i Polit Inclusives 2230-19-65 TA-TB 49 Acc Cultural 1905-19-362 TA-TB 50 Mobilitat 1801-19-50 TA-TB 51 Sanitat i Consum 2401-19-2139 TA-TB 52 Acc Cultursl 1905-19-367

Segundo Trimestre de 2019

CI 16 Joventut 1902-19-64 CI 17 SCT 1201-19-297 CI 18 Pjtes. Urbans 3201-19-39 IR 3 SEP 5501-19-16 IR 4 SEP 5501-19-18 TA-TB 16 Of. Programació 3003-19-5 TA-TB 17 SEP 5501-19-13 TA-TB 18 Comptabilitat 4301-19-28 TA-TB 19 Pjtes Europeus 212-19-8 TA-TB 20 Personal 1101-19-2135 TA-TB 21 Jardineria 4001-19-263 TA-TB 22 Ocup 2902-19-425 TA-TB 24 Gest. C.Històric 3502-19-9 TA-TB 25 Esports 1903-19-92 TA-TB 26 Ocup 2902-19-788 TA-TB 27 Pobles València 2310-19-172 TA-TB 28 CIA 2701-19-246 TA-TB 29 Insp.Tributs H4979-19-500005 TA-TB 30 Personal 1101-19-2697 TA-TB 31 Cult. Festiva 1904-19-752 TA-TB 33 Ocup 2902-19-1270 TA-TB 34 Acc.Cult 1905-19-324 TA-TB 35 Gest.Residuos 2801-19-1019 TA-TB 37 Comerç 2901-19-1339 TA-TB 38 Cult. Festiva 1904-19-799

Primer Trimestre de 2019

CI 1 Pobles València 2310-18-432 CI 2 Ocupament 2902-18-1613 CI 3 Ocupament 2902-18-963 CI 4 Ocupament 2902-18-1614 CI 5 Bombers 1501-19-47 CI 6 SCT 1201-19-54 CI 7 SCT 1201-19-55 CI 8 Ocupament 2902-18-430 CI 9 Esports 1903-19-29 CI 10 Igualtat 2230-19-10 CI 11 Mobilitat 1801-17-4290 CI 12 Mobilitat 1801-17-4289 CI 13 Ocupament 2902-18-429 CI 14 Ocupament 2902-18-419 CI 15 Ocupament 2902-18-422 IR 1 SEP 5501-19-4 IR 2 SEP 5501-19-7 TA-TB 1 Acció Cultural 1905-19-7 TA-TB 2 Igualtat 2230-19-4 TA-TB 3 Cementeris 2802-19-38 TA-TB 4 Transparència 703-19-3 TA-TB 5 Pjtes. Urbans 3201-19-4 TA-TB 6 SEP 5501-19-5 TA-TB 7 Ocup 2902-19-68 TA-TB 8 SerTic 801-19-40 TA-TB 9 Pat.Htc 2001-19-195 TA-TB 10 Personal 1101-19-1092 TA-TB 11 Innovació 202-19-6 TA-TB 12 Pat.Htc 2001-19-378 TA-TB 13 Personal 1101-19-1244 TA-TB 14 P. València 2310-19-116 TA-TB 15 Jardins 4001-19-254


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI