Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

Activitats del Programa Municipal de Nutrició i Alimentació Saludable

Es tracta d'un conjunt d'activitats dirigides a promoure una alimentació saludable i equilibrada que contribuïsca a mantindre un bon estat de salut entre la població, i al mateix temps, conscienciar a la societat de la importància d'una correcta alimentació en la prevenció de diverses malalties. Esta estratègia que, davall el prisma de la prevenció i amb una perspectiva a llarg termini i sostenible en el temps, pretén abordar el problema de la mala alimentació i les malalties relacionades.

Les activitats que s'exercixen en el marc del Programa de Nutrició i Alimentació Saludable són:

1.- Activitats de Formació i Informació

L'objectiu d'este tipus d'activitats és el foment d'una dieta sana i equilibrada igual que previndre malalties relacionades amb una incorrecta alimentació. Per a aconseguir el citat objectiu s'han Implementat les estratègies següents:

a. Pagina Web d'Alimentació Saludable: s'ha posat en funcionament una Web específica sobre Nutrició i Alimentació saludable, inclosa dins de la Web de Programes de Salut, que al seu torn forma part de la Web de “valenciasalud”. En la “Web d'Alimentació Saludable” es podrà:

· Descarregar tot el material didàctic i/o divulgatiu que anem publicant, igual que altres materials de suport que considerem d'utilitat.
· Conéixer les activitats que exercim, en matèria de nutrició i alimentació, com ara els cursos i/o xarrades que tinguem programats, així com sol·licitar informació per a participar d'algun d'ells.
· Sol·licitar, per part de col·legis, grups i associacions, que impartim alguna de les nostres xarrades en les seues instal·lacions.
· També la Web comptara amb enllaços d'interés d'altres institucions.

b. Elaboració i difusió de publicacions: materials divulgatius (fullets, cartells, jocs,...), documents tècnics i materials de suport per a activitats educatives en alimentació saludable.

c. Actuacions amb mitjans de comunicació (premsa i televisió): per a informar la població amb rigor davant de l'allau d'informació/desinformació actual.

d. Jornades divulgatives i tallers: per a població general, professionals sanitaris, d'educació i esport, de mitjans de comunicació o de la restauració.

e. Fires/Esdeveniments: participem en Fires i Esdeveniments sanitaris, aportant nostres materials divulgatius i tècnics.

2.- Elaboració de Guies d'Alimentació Saludable i Monografies sobre Aliments:

Les guies i monografies van dirigides als adolescents i al públic en general. Este material és útil tant per a començar l'aprenentatge com per a aprofundir en tots els aspectes rellevants de l'alimentació i nutrició, aportant coneixements suficients per a capacitar als usuaris en l'elaboració d'una dieta variada, equilibrada i adaptada al gust individual de cada persona que em manege estes publicacions, al mateix temps que fomenta en els propis jóvens l'autonomia i el compromís davant de la seua pròpia alimentació.

|

Estes publicacions tenen també la finalitat el servir d'instrument d'ajuda en la planificació d'activitats d'informació, educació alimentària i de modificació de conductes no saludables, com ara: cursos, xarrades, tallers o la creació d'altres materials més resumits dirigits a l'educació en nutrició i alimentació saludable.

Les activitats derivades de l'elaboració de guies o monografies són:

1. Revisió Bibliogràfica especialitzada, en llibres, bases de dades, hemeroteca i Internet.
2. Selecció de fonts d'informació.
3. Revisió dels estudis identificats en funció de la qualitat de l'evidència que produïxen.
4. Síntesi de l'evidència.
5. Selecció dels temes de les guies i monografies.
6. Compilació i síntesi d'esta selecció de coneixements actualitzats sobre alimentació, nutrició i la seua influència en la salut.
7. Planificació de les guies i monografies.
8. Selecció d'estratègies.
9. Establiments d'objectius de les guies i monografies.
10. Idear propostes pràctiques d'intervencions.
11. Elaboració i redacció de les guies i monografies.
12. Informatització de la informació.
13. Promoció de les guies i monografies en els distints sectors de la ciutat de València.
14. Divulgació de les guies i monografies als mitjans de comunicació social.

3.- Educació per a la salut, en Nutrició i Alimentació Saludable:

El motor principal que ens ha impulsat a desenvolupar estes activitats ha sigut respondre a una necessitat sentida dins de la nostra societat i oferir així una ferramenta per a l'educació nutricional, la promoció de la salut i la prevenció de totes les malalties relacionades amb l'alimentació. L'educació sanitària que oferim se centra principalment en:

1. Cursos de Nutrició i Alimentació Saludable, per a la població de qualsevol edat:
2. Xarrades dirigides als adolescents
3. Tallers dirigits als adolescents.

Les Activitats Prèvies als Cursos xarrades i tallers són:

· Elaboració del contingut de cada curs.
· Confecció del material didàctic que s'entregara a cada participant.
· Disseny de les activitats dels tallers.
· Adequació de les aules en què es van impartir els cursos, xarrades i tallers.
· Contactar amb diversos centres, associacions, col·legis etc, de la Ciutat de València, per a oferir-los els cursos.
· Establir horaris i calendari de cada activitat

Activitats en l'execució dels Cursos-taller:

Les activitats educatives constituïxen experiències concretes d'aprenentatge a dur a terme per les participants sobre un o diversos continguts. En elles poden donar-se diferents processos d'aprenentatge i utilitzar-se un o diversos mètodes i tècniques educatives.

En este programa s'han triat activitats educatives grupals, i les tècniques triades han sigut:

· Tècniques expositives: són útils fonamentalment per a la transmissió, contrast i reorganització de coneixements. Aborden sobretot els coneixements, fets i principis dins de l'àrea cognitiva, encara que també, en part, les habilitats cognitives.
· Tècniques d'anàlisi: s'utilitzen sobretot per a analitzar la realitat i les seues causes, qüestionar valors, actituds i sentiments, etc. Aborden sobretot les habilitats cognitives (d'anàlisi, síntesi, valoració de situacions, etc.) i també l'àrea emocional, contribuint a treballar actituds, valors i sentiments.
· Tècniques de desenvolupament d'habilitats: són essencialment útils per a entrenar-se en habilitats concretes (psicomotores, personals i socials) i per a desenvolupar la capacitat d'actuar, de comportar-se en situacions reals. Treballen fonamentalment l'àrea de les habilitats o aptituds, psicomotores, personals i socials.

Alimentació

Guies d'AlimentacióDirectrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI