Missatge de Sistema
La vista ha expirat. És necessari refrescar la pàgina.
Missatge de Sistema
Accés denegat.
Missatge de Sistema
S'ha produït un error a l'aplicació. Ha sigut assignat el següent localitzador: 1716931131. Contacteu amb support (ext. 1888) i comuniqueu aquest localitzador.
Detall
Generant llistat. Espereu, per favor
Sistema d'Informació de Gestió d'Autoliquidacions
Avís Parada programada
Data inici:
Data fi:
A500 Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)
Seu Electrònica del Cadastre
Dades càlcul estimació directa
Aporte les dades per al càlcul segons estimació directa
Càlcul objectiuCàlcul per estimació directa
#DretEdat U.V.% Adquisició% aplicableDataAnys de possessióCoeficientBase parcialPreu transmissió
actual
Preu adquisició
anterior
GuanySòl en d.adquisició%VC Sòl / VCBase parcial
Total bases parcials0,00Total bases parcials
No s'han trobat resultats
Generada l'autoliquidació i, efectuat el seu abonament, aquesta s'entendrà AUTOMÀTICAMENT presentada amb caràcter general, SENSE MÉS TRÀMIT.
Localitzador d'adreces
S'han trobat diversos emplaçaments possibles amb l'adreça 'null'. Seleccione un d'ells:
Tipus ViaNom ViaCodi carrer
No s'han trobat resultats
Preu adquisició anterior
Processant petició...
Processant petició...
Descarregant fitxer ...