Missatge de Sistema
La vista ha expirat. És necessari refrescar la pàgina.
Missatge de Sistema
Accés denegat.
Missatge de Sistema
S'ha produït un error a l'aplicació. Ha sigut assignat el següent localitzador: 1718387866. Contacteu amb support (ext. 1888) i comuniqueu aquest localitzador.
Detall
Generant llistat. Espereu, per favor
Sistema d'Informació de Gestió d'Autoliquidacions
Avís Parada programada
Data inici:
Data fi:
U603 Informe urbanístic de compatibilitat previ sol·licitud llicencia o declaració responsable ambiental
Emplaçament
Seu Electrònica del Cadastre
Càlcul quota
Informe urbanístic de compatibilitat previ a la sol·licitud ambiental
Signatura
 
 
Valencia, a 14 de juny de 2024
Localitzador d'adreces
S'han trobat diversos emplaçaments possibles amb l'adreça 'null'. Seleccione un d'ells:
Tipus ViaNom ViaCodi carrer
No s'han trobat resultats
Processant petició...
Processant petició...
Descarregant fitxer ...