Missatge de Sistema
La vista ha expirat. És necessari refrescar la pàgina.
Missatge de Sistema
Accés denegat.
Missatge de Sistema
S'ha produït un error a l'aplicació. Ha sigut assignat el següent localitzador: 1603845462. Contacteu amb support (ext. 1888) i comuniqueu aquest localitzador.
Detall
Generant llistat. Espereu, per favor
Sistema d'Informació de Gestió d'Autoliquidacions
U500 Llicència d'instal·lació de suports publicitaris
Localitzador d'adreces
S'han trobat diversos emplaçaments possibles amb l'adreça 'null'. Seleccione un d'ells:
Tipus ViaNom ViaCodi carrer
No s'han trobat resultats
Subjecte passiu
Representant
Emplaçament
Seu Electrònica del Cadastre
Càlcul quota
Requereix projecte tècnic (B.I. <= 601.012,10€)
Requereix projecte tècnic (B.I. > 601.012,10 €)
No requereix projecte tècnic
Signatura
 
 
Valencia, a 28 d’octubre de 2020
Generar Autoliquidació
Va a procedir a l'enviament de dades per a l'obtenció de l'autoliquidació 'Llicència d'instal·lació de suports publicitaris'. Comprove prèviament que les dades són correctes.

Seleccioneu les còpies que necessita imprimir

Processant petició...
Processant petició...
Descarregant fitxer ...