Missatge de Sistema
La vista ha expirat. És necessari refrescar la pàgina.
Missatge de Sistema
Accés denegat.
Missatge de Sistema
S'ha produït un error a l'aplicació. Ha sigut assignat el següent localitzador: 1635295986. Contacteu amb support (ext. 1888) i comuniqueu aquest localitzador.
Detall
Generant llistat. Espereu, per favor
Sistema d'Informació de Gestió d'Autoliquidacions
Avís Parada programada
Data inici:
Data fi:
U500 Llicència d'instal·lació de suports publicitaris
Localitzador d'adreces
S'han trobat diversos emplaçaments possibles amb l'adreça 'null'. Seleccione un d'ells:
Tipus ViaNom ViaCodi carrer
No s'han trobat resultats
Subjecte passiu
Representant
Emplaçament
Seu Electrònica del Cadastre
Càlcul quota
Requereix projecte tècnic (B.I. <= 601.012,10€)
Requereix projecte tècnic (B.I. > 601.012,10 €)
No requereix projecte tècnic
Signatura
 
 
Valencia, a 27 d’octubre de 2021
Generar Autoliquidació
Va a procedir a l'enviament de dades per a l'obtenció de l'autoliquidació 'Llicència d'instal·lació de suports publicitaris'. Comprove prèviament que les dades són correctes.

Seleccioneu les còpies que necessita imprimir

Processant petició...
Processant petició...
Descarregant fitxer ...