Missatge de Sistema
La vista ha expirat. És necessari refrescar la pàgina.
Missatge de Sistema
Accés denegat.
Missatge de Sistema
S'ha produït un error a l'aplicació. Ha sigut assignat el següent localitzador: 1716848273. Contacteu amb support (ext. 1888) i comuniqueu aquest localitzador.
Detall
Generant llistat. Espereu, per favor
Sistema d'Informació de Gestió d'Autoliquidacions
Avís Parada programada
Data inici:
Data fi:
U500 Llicència d'instal·lació de suports publicitaris
Emplaçament
Seu Electrònica del Cadastre
Càlcul quota
Requereix projecte tècnic (B.I. menor o igual 601.012,10€)
Requereix projecte tècnic (B.I. major 601.012,10 €)
No requereix projecte tècnic
Signatura
 
 
Valencia, a 28 de maig de 2024
Localitzador d'adreces
S'han trobat diversos emplaçaments possibles amb l'adreça 'null'. Seleccione un d'ells:
Tipus ViaNom ViaCodi carrer
No s'han trobat resultats
Processant petició...
Processant petició...
Descarregant fitxer ...