S'està cercant, espereu....

AAAAAAAAAA - València

Informe tècnic del Servici de Circulació i Transports per a veure si es pot autoritzar en el lloc sol·licitat. El termini per a la tramitació se sol situar en 1 mes des que es troba tota la...
Cal informe tècnic del Servici de Circulació i Transports per a veure el lloc més adequat per a la seua instal·lació. El termini de concessió de les zones de càrrega i descàrrega se sol situar en 1...
Sol·licitud de l'interessat. Informe tècnic del Servici de Circulació i Transports sobre la millor ubicació de la zona de reserva. Resolució que autoritze la zona de reserva a la via pública....
Sol·licitud de l'interessat. Trasllat de l'expedient a la Secció de Medi Ambient als efectes que s'indique la viabilitat de la petició, així com les condicions a què se supedita la concessió del...
Sol·licitud de la persona interessada. Informe de la Policia Local relatiu a la ubicació i característiques de la parada a col·locar-hi Resolució d’autorització de l'ocupació..
En les Oficines de Gestió Tributària Integral: · Ompliment de compareixença de l'interessat sol·licitant la bonificació. · Comprovació de la documentació i requeriments si és el cas. · Comprovació...
En les Oficines de Gestió Tributària Integral: · Ompliment de compareixença de l'interessat sol·licitant la bonificació. · Comprovació de la documentació i requeriments si és el cas. · Comprovació...
En les Oficines de Gestió Tributària Integral: · Ompliment de compareixença de l'interessat sol·licitant la bonificació. · Comprovació de la documentació i requeriments si és el cas. · Comprovació...
Les activitats que es realitzaran durant el curs escolar, presentades en l'Ajuntament, seran remeses al centre escolar sol·licitat una vegada demanada tota la documentació exigida i l'autorització...
Sol·licitud de l'interessat. Informe tècnic que determina la possibilitat de realitzar el treball. Notificació de l'informe tècnic a l'interessat. Realització del treball..
Sol·licitud de l'interessat. Informe del tècnic de la biblioteca. Comunicació amb el sol·licitant a fi d'adequar l’horari de muntatge, desmuntatge, exposició, etc. Notificació al sol·licitant de...
Consulta de taxes en els mercats autogestionats. Resolució..
Informe del servici. Proposta de resolució. Notificació de la resolució a l'interessat..