Subvencions desenvolupament - València

Subvencions desenvolupament

Tornar

L’Ajuntament destina 250.000 euros per finançar projectes que promoguen la reflexió davant les desigualtats mundials

Maite Ibáñez explica que "València és una ciutat compromesa amb el bé comú i, per això, contribuïx a crear un món més just, solidari i equitatiu"

• Cartell de la Regidoria de Cooperació per promoure la reflexió davant les desigualts mundials

06/05/2021

La Junta de Govern local aprovarà demà, divendres 7 de maig, la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes de sensibilització i Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global. Amb esta iniciativa, la regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració destina 250.000 euros per finançar projectes de les ONGD amb intervencions emmarcades en esta línia de treball.

 

“Les subvencions es destinen a fomentar les iniciatives de les ONGD per promoure una ciutadania crítica, reflexiva, informada i conscient sobre les desigualtats mundials”, ha explicat la regidora de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Maite Ibáñez, en destacar que "som una ciutat compromesa amb el bé comú i, per això, vam seguir contribuint a crear des del local un món més lliure, just, solidari i equitatiu".

Per a una modalitat d’esta convocatòria, destinada a projectes d'Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global, el finançament màxim per proposta podrà ser de 30.000 euros. I per altra modalitat, per a les accions que es desenvolupen en matèria de sensibilització social, la quantia podrà ser fins a un màxim de 9.000 euros per projecte. La concessió de les subvencions es realitzarà seguint el procediment de concurrència competitiva, és a dir, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades segonsls criteris de valoració fixats en les bases.

Per poder optar a la convocatòria, els projectes hauran d'estar dirigits a impulsar el comerç just i el consum responsable, promoure l'educació per a la pau, la solidaritat i el desenvolupament, generant valors i actituds de solidaritat i justícia que contribuïsquen a la transformació social, promoure el respecte dels drets humans, impulsar iniciatives que contemplen el foment de l'equitat de gènere, la dimensió intercultural, la sostenibilitat ambiental, la participació i l'enfortiment del teixit social.

També es pretén difondre el contingut dels Objectius de Desenvolupament Sostenible establits a l'agenda 2030, fomentar una reflexió crítica sobre les causes de la desigualtat mundial i les seues conseqüències, millorar la qualitat dels recursos pedagògics al voltant de l'educació per al desenvolupament, mitjançant l'impuls de tallers i activitats que contribuïsquen a una major percepció de la societat valenciana cap als països empobrits. Així mateix, es pretén fomentar el voluntariat i la participació de la societat valenciana com a agent d'educació per al desenvolupament, enfortir el teixit social al voltant de l'ONGD promovent sinergies socials, desenvolupar iniciatives i propostes de caràcter innovador en l'àmbit de la sensibilització i l'educació per al desenvolupament i fomentar el treball en xarxa en l'àmbit de l'Educació per al desenvolupament.

Els projectes presentats hauran d'alinear amb les línies estratègiques establides en el Pla Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 2019-2022.

Recursos multimèdia

Maite Ibáñez