SEDA, nuevo sistema económico-financiero - València

SEDA, nuevo sistema económico-financiero

Tornar

L’Ajuntament implementa SEDA, una nova aplicació economicofinancera més àgil, eficient, transparent i segura

L’alcalde destaca que es tracta “d’un projecte de transformació digital encaminat a millorar la qualitat dels nostres servicis a la ciutadania”

• Nou sistema informàtic

26/01/2021

SEDA és la nova aplicació economicofinancera de l’Ajuntament de València, una eina informàtica que aporta major agilitat, eficiència, transparència i seguretat, elimina duplicitats i minimitza errors. L’alcalde, Joan Ribó, ha presentat este sistema en roda de premsa, acompanyat del regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán. “SEDA és un instrument de transformació digital que utilitzen moltes grans empreses i institucions públiques del nostre país encaminat a millorar l’eficàcia del nostre funcionariat i, en definitiva, a millorar la qualitat dels nostres servicis a la ciutadania”, ha assenyalat el primer edil. El nou sistema de gestió simplifica els processos de tramitació econòmica i financera en una sola plataforma que inclou la comptabilitat, la tresoreria, els pressupostos i la intervenció municipals.

 

“Innovació al servici de la ciutadania” i “modernització i transformació digital de l’administració” estan darrere de SEDA, segons ha manifestat l’alcalde. Es tracta d’un nou sistema economicofinancer que “permet millorar l’eficàcia i eficiència en el treball dels empleats públics a nivell de servicis municipals amb una tecnologia digital actualitzada, sota un sistema informàtic molt potent, el SAP, que està en totes les administracions importants, està en els grans ajuntaments espanyols com Madrid i Barcelona, i que anem a introduir aquí”. “Millorarà d’una manera molt important la productivitat dels nostres treballadors municipals”, ha afegit Ribó.

Actualment, la informació municipal de caràcter economicofinancer i comptable es genera i gestiona a través de diferents sistemes d’informació i aplicacions informàtiques. El Sistema d’Informació Econòmic Municipal, conegut amb les sigles SIEM, és l’aplicatiu principal i es manté íntegrament des del Servici de Tecnologies de la Informació i Comunicació. Va ser desenvolupat per l’Ajuntament l’any 1988, “fa uns 32 anys”, i des d’aleshores s’ha adaptat i evolucionat segons les necessitats del consistori. SEDA substituirà SIEM utilitzant tecnologia SAP.

“Amb esta nova ferramenta informàtica simplificarem els processos, unificant sistemes d’informació i aplicacions en una única plataforma de gestió economicofinancera, i garantim la fiabilitat de la informació econòmica, eliminant duplicitats i minimitzant errors”, ha destacat el primer edil. Inicialment s’aplicarà a les àrees de Comptabilitat, Tresoreria, Pressupostos i Intervenció, però “té una voluntat més ampla” fins arribar a deu àrees municipals de caràcter economicofinancer entre este any i el que ve.

Ribó ha detallat que “SEDA naix com un projecte col·laboratiu i transversal, que compta amb la participació de tots i totes les professionals de l’Ajuntament de València” i “també és un projecte complex, que necessita de molta formació”. En definitiva, SEDA és “una aposta decidida per la tecnologia de digitalització”.

Per la seua part, el regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, ha indicat que “anem a començar amb la creació de la primera unitat de gestió economicofinancera a l’Àrea de Participació i Transparència, que serà el projecte pilot a la casa, i a partir d’esta experiència l’objectiu és desplegar totes les àrees de gestió economicofinancera entre este any i el proper”. Sanjuán ha destacat que “es canvia no només l’aplicació, també la manera d’organitzar l’Ajuntament”, ja que “anem a passar de funcionar com a un ajuntament de delegacions a un ajuntament per àrees, com treballen les grans ciutats del nostre entorn”.

El titular d’Hisenda ha manifestat que SEDA implica el sistema de dada única, de manera que “cada dada que s’introduïsca en un sistema de la casa serà útil per a la resta de servicis. Fins ara cada àrea o delegació tenia que duplicar o triplicar el treball de gravació de dades, amb la possibilitat d’errors, pèrdua temps i recursos públics”. Este “canvi de paradigma”, ha conclòs, “suposa donar un salt de més de 32 anys a la infraestructura digital de l’Ajuntament de València”.

Recursos multimèdia

Veure àlbum complet en Flickr

Joan Ribó
Borja Sanjuán