Reurbanización plaza Segovia - València

Reurbanización plaza Segovia

Tornar

Urbanisme avança en el projecte de reurbanització de l'entorn de la plaça Segòvia

Sandra Gómez: «el resultat serà una gran zona d'espai públic recuperada perquè veïns i veïnes puguen disfrutar d'un lloc de trobada amb seguretat»

• L'actuació forma part del projecte Ciutat de places

20/03/2021

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha informat de l'inici del procediment d'adjudicació per a contractar l'execució de les obres d'urbanització de l'entorn de la Plaça Segòvia. Una actuació que s'emmarca en este procés de recuperació d'espai públic que estem duent a terme a la ciutat, dins del projecte València Ciutat de Places.

 

Sandra Gómez ha destacat que, junt amb la conversió en zona de vianants del carrer Beethoven, el resultat serà una gran zona d'espai públic recuperada perquè els veïns i veïnes puguen disfrutar d'un espai de trobada on passejar, asseure's, conversar i gaudir del seu barri amb seguretat», ha destacat.

En concret, l'actuació de la plaça Segòvia inclou de manera parcial els terrenys situats entre la plaça Segòvia, l'avinguda del Doctor Tomàs Sala, el carrer Jerònima Gal·lés i els jardins de la via de servici de la Ronda Sud. S'actuarà sobre els terrenys disponibles, que ja consten com a propietat municipal.

Sandra Gómez ha precisat que l'actuació inclou els farciments necessaris per a aconseguir cotes similars a les de l'entorn i la pavimentació de les zones destinades a trànsit per als vianants. És igualment objecte del projecte la renovació o ampliació d'infraestructures municipals, en concret, enllumenat, reg i sanejament, així com la millora global de l'accessibilitat de l'entorn.

Respecte a les zones qualificades com a vials segons el PGOU, es tracta de vials per als vianants, que tindran un tractament similar. Així mateix, s'inclou l'actuació parcial en l'avinguda del Doctor Tomàs Sala, amb una secció de trànsit rodat.

L'acord ha sigut aprovat en la Junta de Govern Local d'esta setmana, un pas pel qual es convoca el procediment simplificat per a l'adjudicació del contracte per un import de 294.804,66 i un termini de duració de 4 mesos i s'aproven els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que han de regir la licitació.

Recursos multimèdia

Sandra Gómez