Reorganización teletrabajo - València

Reorganización teletrabajo

Tornar

L’Ajuntament potencia el teletreball per contribuir a la contenció de la pandèmia i garantir el servici a la ciutadania

Notario: “Pràcticament la totalitat dels contagis patits pel personal municipal han tingut un origen social o familiar”

13/01/2021

L’Ajuntament reforçarà el teletreball com a mesura per contribuir a la contenció de la pandèmia i per garantir que es continuen oferint a la ciutadania tots els servicis municipals sense que es vegen col·lapsats per l’increment de contagis. La Mesa General de Negociació ha aprovat per unanimitat dels representants sindicals la resolució presentada per la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, que contempla l’establiment com a norma general de tres torns de treball per servici perquè cada setmana acudisca presencialment al lloc de treball un dels grups i els altres dos treballen des del domicili habitual. Esta resolució respon a l’increment de les baixes per covid-19, que quasi es van duplicar en la primera setmana de gener.

La resolució se centra en els llocs de treball que puguen adaptar-se a modalitats de treball no presencials, que realitzen tasques burocràtiques administratives i l’activitat dels quals es duga a terme íntegrament en dependències municipals, així com el personal del SerTIC i de l’Oficina Ciutat Intel·ligent. S’establixen en estos casos tres torns perquè cada setmana un d’ells realitze la jornada de forma presencial i els altres dos ho facen teletreballant. Quan la creació dels tres grups de treball —la composició dels quals no es podrà modificar— no siga viable, se’n crearan dos. A més, queden exclosos d’esta situació servicis com els de Policia Local, Bombers, Benestar Social i el personal de centres educatius, així com els caps de servici, que tindran flexibilitat per augmentar o disminuir els percentatges dels grups en funció de les necessitats de cada servici. Com a novetat, esta resolució inclou l’obligatorietat de prestar el servici a través del teletreball des del domicili habitual del treballador o treballadora. A més, es recomana realitzar les reunions de treball per videoconferència de forma preferent.

“Establim transitòriament torns de teletreball obligatoris per ajudar a la prevenció de la pandèmia i garantir el manteniment dels servicis municipals en condicions de normalitat”, ha destacat Notario, qui ha posat en valor el diàleg permanent amb la representació sindical de la plantilla municipal.

 

ORIGEN SOCIAL O FAMILIAR DELS CONTAGIS

 

La resolució, que insistix en l’obligatorietat de l’ús de mascaretes i del manteniment del distanciament social, recorda que és recomanable que cada unitat administrativa establisca torns reduïts de personal a l’hora de l’esmorzar per evitar contactes entre més de tres persones. “S’ha observat que hi ha un percentatge significatiu de contagis que es produïxen durant les activitats socials; de fet, pràcticament la totalitat dels contagis que hi ha hagut al personal municipal han sigut d’origen social o familiar”, ha explicat Notario. “Això demostra dos coses: d’una banda, que les mesures que hem implementat en l’Ajuntament per garantir la seguretat del personal i de les persones usuàries han funcionat evitant contagis d’origen laboral; per altre costat, ens obliga a ser extremadament cautes en les relacions no laborals”, ha afegit.

La regidora ha explicat que des de l’inici de la pandèmia hi ha hagut un total de 246 casos positius a l’Ajuntament de València, molts dels quals ja s’han negativitzat i ha explicat que l’increment observat en tot el territori espanyol també s’ha produït des de mitjans de desembre al consistori, passant de 23 positius la vespra de Nadal a 62 ahir, i de 12 persones en quarantena a un total de 87. En el servici municipal amb més personal, el de Policia Local, s’ha passat de 10 positius el dia 24 de desembre a un total de 24, mentre que aïllades ara hi ha 23 policies, pels 5 que n’hi havia just abans de les festes nadalenques.

“Hem posat en marxa totes les mesures preventives de seguretat i organitzatives necessàries per fer de l’Ajuntament un espai segur per a totes i tots”, ha destacat Notario, qui ha recordat que han teletreballat empleats i empleades que pertanyien a grups de risc o tenien majors o menors a càrrec durant tot este període possibilitant que feren el seu treball en modalitat no presencial i facilitant la conciliació familiar. A més, ha detallat que cap treballador o treballadora ha hagut de treballar sense el seu EPI reglamentari, havent-se atés totes les peticions raonades de caps de servici. En este sentit ha especificat que s’han distribuït 116.582 mascaretes FFP2 i 782.780 mascaretes quirúrgiques.

A més, s’han implementat totes les mesures necessàries per assegurar la distància social entre el personal i amb la ciutadania, amb la instal·lació de mampares, senyalitzant recorreguts, amb contenidors de màscares i guants, posant a la disposició de tot el personal municipal gel hidroalcohòlic, etc.

D’altra banda i respecte a les proves PCR i en el marc de les competències municipals de salut laboral, des de l’Ajuntament es va establir un protocol d’actuació per a les proves diagnòstiques seguint les directrius de les autoritats sanitàries per a la realització de PCR a personal que presentara símptomes o estiguera en quarantena i sempre seguint el criteri marcat per salut laboral. En total se n’han fet 191 proves PCR. “Dins de la dificultat per preveure el desenvolupament de la pandèmia, hem treballat amb la previsió possible per tal de garantir la cobertura dels treballadors i treballadores pel que fa a la realització de proves diagnòstiques”, ha explicat Notario.

El pressupost destinat a la contractació de proves PCR ha sigut de 66.853 euros. “En resten més de dos terços d’eixe pressupost, amb la qual cosa estem en condicions de fer front a la situació actual i dels pròxims mesos, a banda dels recursos sol·licitats per a enguany per part del servici de Seguretat i Salut Laboral per a adquisició de material sanitari i per a la realització de proves PCR”.

Recursos multimèdia

Tall de veu Luisa Notario