S'està cercant, espereu....

Estàs en: AL TEU COSTAT

Ajudes a projectes d'innovació orientats a Missions 2030, exercici 2021 - València

Vés enrere Ajudes a projectes d'innovació orientats a Missions 2030, exercici 2021

Tornar

Ajudes a projectes d'innovació orientats a Missions 2030, exercici 2021

Esta convocatòria té per objecte donar suport a la realització d’idees, productes, servicis, iniciatives i projectes innovadors procedents de qualsevol àmbit, sector, activitat, font de coneixement, tecnologia o hèlice de l’ecosistema d’innovació que puguen demostrar el seu impacte potencial en les àrees de rellevància de Missions València 2030 i amb això, el seu impacte en la millora de la vida de les persones a la ciutat de València.Esta convocatòria té per objecte donar suport a la realització d’idees, productes, servicis, iniciatives i projectes innovadors procedents de qualsevol àmbit, sector, activitat, font de coneixement, tecnologia o hèlice de l’ecosistema d’innovació que puguen demostrar el seu impacte potencial en les àrees de rellevància de Missions València 2030 i amb això, el seu impacte en la millora de la vida de les persones a la ciutat de València.

Dirigides a persones o entitats sol·licitants que complisquen els requisits següents:
a)    Podrán sol·licitar estes ajudes:
- Les persones físiques (donades d’alta en el règim especial d’autònoms de la Seguretat Social, mútues o similars).
- Les persones jurídiques que actuen com a empresaris o professionals. En el cas d’entitats sense ànim de lucre, fundacions, ONG, etc., han d’acreditar que desenvolupen una activitat econòmica amb la documentació sol·licitada en l’apartat segon de la clàusula setena de la convocatòria.
- Les acadèmies, instituts tecnològics i centres d’investigació.
- Les societats públiques i les entitats vinculades o dependents de les administracions públiques.
b)    No poden beneficiar-se de les ajudes regulades en esta convocatòria:
- Les administracions públiques, encara que podran participar com a entitat tutora, col·laboradora o com a aliança de les persones físiques o jurídiques que es presenten.
- Les entitats sense personalitat jurídica (comunitat de béns, societats civils o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat).

Cuantia per persona beneficiària:
L'import de l'ajuda que es concedirà no sobrepassarà els 50.000 euros per projecte.

 

(27/12/2021) Llistat de projectes guanyadors (pdf 706 kb).

(30/11/2021) Distribució definitiva de la despesa de les ajudes (pdf 198 kb).

(25/05/2021) Llistat de requeriments (pdf 923 kb). 

Termini d'esmena i al·legacions: des del 26 de maig fins al 8 de juny de 2021, ambdós inclusivament (deu dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació del present anunci).

(25/05/2021) Enllaç al tràmit en Seu Electrònica: Aportació de documentació a sol·licituds/expedients ja en tràmit per l'Ajuntament.

(22/03/2021) Enllaç al tràmit en Seu Electrònica.

(08/03/2021) Convocatòria (pdf 140 kb).

Més informació:

- Telèfons: Horari de 8.30 a 14.30h, de dilluns a divendres: 96 208 4860 – 96 208 4861
- Correu electrònic: auxinnovacion@valencia.es

Dades de la campanya:

Publicació oficial: BOP n. 52, de 22 de març de 2021.

Termini des de: 23 de març

Termini fins a: 23 d'abril de 2021, ambdós inclusivament.

Registres Municipals

Registres Municipals

Pot trobar este document en: