Prevención Escolar - Toca Cine - València

PREVENCIÓ ESCOLAR

TOCA CINE

Toca cine

El cine es considera una ferramenta preventiva eficaç davant les addiccions. Per això, des del Servici d'Addiccions de la Regidoria de Salut i Consum de l'Ajuntament de València (PMD/UPCCA-València) s'han elaborat les Guies TOCA CINE, en què es plantegen activitats per a realitzar entorn del visionat d'una pel·lícula.

OBJECTIU GENERAL:

- Potenciar les capacitats de les persones com a factor de protecció davant les addiccions.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

- Treballar habilitats per a la vida, a nivell cognitiu, emocional i social.
- Fomentar el gust pel cine com a forma d'oci.
- Ensenyar a veure cine, a extraure'n conclusions i a elaborar crítiques constructives sobre el que s'acaba de veure.

POBLACIÓ DESTINATÀRIA:

- Població escolar, juvenil i adulta.

MATERIAL DIDÀCTIC:

- Guia d'activitats, disponible en format PDF en la web www.valencia.es/pmd i en el bloc www.tutoriasenred.com.La guia està estructurada en dos blocs. El primer bloc conté la fitxa tècnica de la pel·lícula, la sinopsi, la descripció dels personatges i les habilitats per a la vida que es poden treballar. En el segon bloc es descriuen les activitats:

- Una activitat prèvia a la projecció, centrada en el tema principal de la pel·lícula i l'objectiu de la qual és fomentar-hi l'interés.
- Dos activitats posteriors a la projecció, en cada una de les quals es poden treballar distintes habilitats per a la vida.

- DVD de la pel·lícula (se sol·licita en préstec).

COM S'HA DE SOL·LICITAR:

Contacteu amb el personal tècnic del Servici d'Addiccions en els telèfons següents:

- Ana Quiles: 962 08 20 37.
- Mario Jordá: 962 08 20 42.

Es poden consultar les guies de les pel·lícules en els catàlegs següents:

CATÀLEG 2012 ( Obrir catàleg 2012 ) CATÀLEG 2013 ( Obrir catàleg 2013 ) CATÀLEG 2014 ( Obrir catàleg 2014) CATÀLEG 2015 ( Obrir catàleg 2015) CATÀLEG 2016 ( Obrir catàleg 2016) CATÀLEG 2017 ( Obrir catàleg 2017) CATÀLEG 2018 ( Obrir catàleg 2018 ) CATÀLEG 2019 (Obrir catàleg 2019)