Pobresa energètica - València

null Pobresa energètica

Tornar

La pobresa energètica, factor determinant en el deteriorament de la salut de les persones majors

Per a totes les persones especialment vulnerables, s'ha elaborat una guia amb recomanacions personalitzades per a fomentar el confort en la llar, així com l'eficiència i l'estalvi energètic.

• Persona major atesa pels serveis socials

19/07/2021

La Càtedra de Transició Energètica Urbana UPV-Las Naves, ha realitzat un estudi centrat en el consum energètic d’al voltant de 500 persones majors, connectant la vulnerabilitat energètica amb els riscos per a la salut. Esta iniciativa naix d'un acord de col·laboració signat entre la Càtedra de Transició Energètica de la Universitat Politècnica de València – Las Naves i les empreses Atenzia, Gesmed, Iniciativa Social Integral i Mysphera, totes elles sòcies del projecte europeu Activage.

En el marc del projecte s'ha dut a terme un estudi de les condicions energètiques en la llar que tenen a prop més de 5.400 persones majors de 65 anys residents a València i s'ha contrastat amb les recomanacions de l'Organització Mundial per a la Salut (OMS) i el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), per als que és aconsellable que les persones d'avançada edat tinguen a casa una temperatura de confort anual entre 20 i 24 graus i recomana una humitat relativa entre 40 i 60 per cent.

El regidor d'Innovació de l'Ajuntament de València, Carlos Galiana, ha posat en valor l'estudi realitzat ja que posa de manifest la necessitat de les administracions públiques de vetlar perquè “les persones majors, especialment les que tenen menys capacitat econòmica, compten amb una protecció especial per a evitar caure en una situació de pobresa energètica que faça perillar la seua salut i qualitat de vida”.

L'OMS advertix de la importància de mantindre estos paràmetres ambientals en les llars per a evitar un empitjorament en la salut de les persones majors i evitar així riscos potencials per a la seua integritat física.

Les dades llançades per l'estudi indiquen que a causa de condicions socioeconòmiques, la majoria dels participants no complixen en les seues llars amb les recomanacions respecte a la temperatura i la humitat que suggereix l'OMS, amb el corresponent risc per a la seua salut que pot comportar.

L'estudi que analitza la temperatura, humitat i duració d'estes condicions en les llars, creua estos indicadors amb informació obtinguda a través d'enquestes i dades econòmiques, identificant així el nivell de pobresa energètica de cada persona.

Entre les conclusions obtingudes, destaca la identificació d'un col·lectiu nombrós en condicions de risc per a la seua salut el perfil de la qual s'identifica amb persones majors amb rendes baixes a la ciutat de València.

Per a totes les persones especialment vulnerables, des de la Càtedra de Transició Energètica Urbana UPV-Las Naves, s'ha elaborat una guia amb recomanacions personalitzades per a fomentar el confort en la llar, així com l'eficiència i l'estalvi energètic.

Així mateix, a través de la càtedra s'ha proporcionat informació sobre els recursos públics disponibles, com el bo social energètic o l'Oficina de l'Energia de València, entre altres.