S'està cercant, espereu....

Estàs en: AL TEU COSTAT

Pla Resistir "Ajudes Parèntesi" - València

Vés enrere Pla Resistir "Ajudes Parèntesi"

Tornar

Pla Resistir "Ajudes Parèntesi"

Pla Resistir

La present convocatòria va dirigida a pal·liar les conseqüències de la pandèmia dels sectors productius relacionats en l'Annex I del Decret llei 1/2021, de 22 de gener de 2021 del Consell.

Dirigit a persones o entitats que complisquen els següents requisits:
- Persones autònomes o microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores.
- Estar donat d'alta en alguna de les activitats (IAE) dels sectors identificats en l'Annex I de la convocatòria, amb data anterior a la publicació en el BOP d'aquesta.
- La seua activitat s'exerceix en el terme municipal València:
. bé en un local afecte a l'activitat,
. bé no l'exerceix en un local, però el seu domicili fiscal es troba en el terme municipal de València amb data anterior al dia 1 del mes en què es presente la sol·licitud.

Quantia per persona beneficiària:
- Una quantitat fixa de 2.000€ per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores.
- Una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020.

(19/05/2022) Baixa administrativa de liquidacions incloses en relacions de liquidació corresponents a les Ajudes Re-activa 2020, Pla Resistir Ajudes Parèntesi 2021, Ajudes per al sector de la cultura 2021, Ajudes per als sectors tradicionals valencians 2021 (pdf 157 kb).(17/01/2022) Aprovació de relacions de liquidació que contenen les liquidacions corresponents al reintegrament de les subvencions (pdf 498 kb).

(11/01/2022) Resolució de les al·legacions presentades respecte al reintegrament de subvencions i aprovació de les corresponents relacions de liquidacions (pdf 570 kb).

(28/12/2021) Acord del pagament de dos subvencions (pdf 94 kb).

(01/12/2021) Resolució d'al·legacions i aprovació de les liquidacions de reintegrament de les subvencions i dels interessos de demora generats pels reintegraments (pdf 865 kb).

(05/10/2021) Rectificació relació de persones i entitats de l'annex IV i annex V de l'acord de la Junta de Govern Local de 17 de setembre de 2021 (pdf 475 kb).

(20/09/2021) Acord Final Pla Resistir “Ajudes Parèntesi”: al·legacions, sol·licituds desestimades, persones beneficiàries i reintegraments (pdf 210 kb).

(14/06/2021) Requeriment d'acreditació de documentació (pdf 260 kb).

(14/06/2021)  Dècim pagament concessió subvencions (pdf 291 kb).

(07/06/2021) Nové pagament concessió subvencions (pdf 291 kb).

(31/05/2021) Huité pagament concessió subvencions (pdf 418 kb).

(09/03/2021) Llistats provisionals de sol·licituds requerides de la presentació del certificat de titularitat del compte bancari (pdf 151 kb).

(29/03/2021) Seté pagament concessió subvencions (pdf 546 kb).(22/03/2021) Sisé pagament concessió subvencions (pdf 570 kb).

(12/03/2021) Cinqué pagament concessió subvencions (pdf 570 kb).

(05/03/2021) Quart pagament concessió subvencions (pdf 570 kb).

(04/03/2021) Tercer pagament concessió subvencions (pdf 717 kb).

(26/02/2021) Segon pagament concessió subvencions (pdf 459 kb).

(24/02/2021) Primer pagament concessió subvencions (pdf 919 kb).

 

(10/02/2021) BASES de la convocatòria modificades (pdf 388kb).

ON PRESENTAR:

En tot cas, les persones jurídiques i la resta de les enumerades en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, hauran de presentar-ho per Seu Electrònica municipal polsant en els procediments que trobarà enllaçats en aquest mateix document.

 

Forma de presentació de sol·licituds per Seu Electrònica (en format pdf 203 kb).

Informació per a l'elecció del procediment segons CNAE i IAE (en format pdf 48 kb).

Les persones físiques podran realitzar la presentació en l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Tabacalera (carrer Amadeu de Savoia, 11, Nau Oest), només amb CITA PRÈVIA ESPECÍFICA per aquestes Ajudes Parèntesi, que es pot obtindre polsant en este enllaç i en els telèfons 010 / / 963.100.010  (de 8.30 a 14.30h. de dilluns a divendres), sense perjudici de poder presentar-les en els altres registres i llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Disposen de tota la informació sobre aquest tema en cadascun dels procediments enllaçats en aquest mateix document.

 

Així mateix, podran realitzar la presentació telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València, amb qualsevol dels certificats digitals admesos per la seu electrònica de l'Ajuntament de València. Recorden que hauran d'aportar el localitzador del formulari de preinscripció així com original i còpia dels impresos emplenats i la documentació exigida.

 

Procediments a sol·licitar d'acord amb l'activitat:

Ajudes Parèntesi: Hostaleria, restauració, turisme, oci, i altres.

Ajudes Parèntesi: Llocs de venda i en mercats ambulants.

Ajudes Parèntesi: Arts escèniques, gestió sales d'espectacles i exhibició cinematogràfica.

Ajudes Parèntesi: Esports.

Ajudes Parèntesi: Creació artística i literària i activitats en museus i edificis històrics.

Més informació:

Telèfons:
- Horari de 8.30 a 15.30h, de dilluns a divendres: 672.325.855
- Horari d'11.00 a 18.00h, de dilluns a divendres: 672.542.906
-Correu electrònic: reactiva@valenciactiva.es
Webchat: http://valenciactiva.valencia.es/es/reactiva

 

 

 

 

Dades de la campanya:

Publicació oficial: BOP nº 28, d'11 de febrer de 2021.

Termini des de: 12 de febrero

Termini fins a: 3 de marzo de 2021, ambos inclusive.

Registres Municipals

Registres Municipals