OFICIAL DE JARDINERIA 2º curs. CURS ACADÈMIC 2022 (1 any, 2 cursos i 600 hores de formació) - València

Professionals

OFICIAL DE JARDINERIA 2º curs. CURS ACADÈMIC 2022 (1 any, 2 cursos i 600 hores de formació)

Tornar

Desde 14 de febr. 2022 - 00:00:00 fins 08 de juny 2022 - 00:00:00

Horari: 2n curs. Classes teòriques: Dimecres, dijous i divendres de 9.00 a 14.30 hores. Pràctiques al jardí: Dilluns i dimarts, de 8.00 a 13.30 hores.
Dirigit a: A l'alumnat que ha realitzat i aprovat el primer curs d'Oficial de Jardineria.
Lloc d'impartició: València.
Classes teòriques: O. A. M. Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge C/ Antonio Suárez nº 7, 46021 València.
Pràctiques de jardí: Jardins de l' O.A.M. Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
Preu Matricula: 250 €
Mensualitats: 0 €
Observacions:

30 places. Matrícula a partir del 14 de gener, enviant un correu a
secretaria@oamparquesvalencia.es indicant dades de contacte, o
presencialment en les nostres instal·lacions d'Antoni Suàrez 7 a
València.
En el cas que canvien les condicions sanitàries, el curs s'impartirà de
manera semipresencial. Les assignatures teòriques tindran els
continguts i activitats allotjades en la plataforma de teleformació de
l'Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
El programa és susceptible de canvis davant possibles imprevistos.
El nombre de participants pot variar segons les instruccions
d'aforament marcades per les autoritats sanitàries a cada moment.
Les classes són teoricopràctiques. La formació que s'imparteix en
aquests cursos per a professionals és un ensenyament NO FORMAL.
És necessari assistir al 75% de les classes per a poder accedir a
l'avaluació dels estudis realitzats. En finalitzar els estudis professionals
(2 cursos, 1 any) s'expedeix un DIPLOMA ACREDITATIU
D'APROFITAMENT.