Buscando, por favor espere....

Estás en: ACTUALIDAD

Objetivos carrera profesional - València

Vés enrere Objetivos carrera profesional

Volver

L’Ajuntament aprova els nous objectius col·lectius i específics que contempla la carrera professional

Notario: “La implantació d’objectius contribuïx a la transparència, la rendició de comptes i la millora contínua en la prestació dels servicis públics”

• Es fixen objectius genèrics de manera transversal per a tota l'organització municipal

01/02/2022

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València aprovarà este divendres el repertori dels objectius col·lectius i específics per a enguany, en aplicació del Factor 1 d’avaluació de l’acompliment dels servicis i unitats de gestió de l’Ajuntament de València. La regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, ha destacat que “l'Ajuntament de València aposta per la fixació d'objectius ajustats a les necessitats reals existents, permetent així l’avaluació del seu compliment amb el mesurament dels resultats de manera anual, el que afavorirà el necessari canvi cultural que contribuïx a la motivació per l'esforç i que té com a conseqüència immediata materialitzar i visibilitzar la millora i major eficiència dels servicis prestats”.

 

La xifra d’objectius, tant de caràcter genèric com d’específics, s’han incrementat any rere any. Per a enguany, pel que fa als genèrics, es passa de 14 a 17 objectius (amb 26 indicadors totals, pels 24 de l’any passat); quant als objectius específics, que s'aproven per a cadascuna d'estes unitats organitzatives, es passa de 553 a 588 (amb 802 indicadors, pels 774 de l’any passat).

Notario ha explicat que més enllà d'esta quantificació, l'organització treballa per a posar en valor el contingut dels objectius proposats, que partint dels recursos existents pretenen un cert nivell de repte per afavorir l'avanç i millora de la gestió municipal. “Amb l'experiència i l'aprenentatge que es va aconseguint en la planificació, es tracta cada vegada més de fixar els esforços en la qualitat dels referits objectius alineant-los amb la gestió real i el desplegament de projectes de l'organització”, ha afirmat.

Entre els objectius genèrics que es fixen de manera transversal per a tota l'organització, hi ha per exemple, com en exercicis anteriors, els que mesuren el nivell d'execució del pressupost, la mitjana de dies en el pagament de factures a proveïdors, el control del temps de resposta a les reclamacions o la resposta a la ciutadania en peticions de dret d'accés a informació. A més, un de nou enguany està relacionat amb mantindre actualitzat el 100 % de la informació geogràfica existent en el SIG Municipal (Geoportal i SIGVAL). Este tipus d'objectius genèrics fa que existisca una avaluació constant sobre qüestions de les quals l'organització no vol perdre el focus.

Quant als objectius específics que fixen els diferents servicis i oficines, hi ha, a tall d’exemple, el disseny i llançament dels pactes locals per a la descarbonització de València dins de la Missió València Ciutat Neutra del servici d'Innovació, o l’aprovació i publicació de les convocatòries de les places subjectes a estabilització abans del 31 de desembre de 2022, del servici de Personal; el desplegament de 200 antenes wifi per la ciutat, de l'Oficina de Ciutat Intel·ligent; agilitar els procediments d'urbanització en obres particulars notificant els primers informes en menys de 10 dies o en menys de 20 dies depenent de si les obres són sense o amb projecte, del servici d'Obres d’Infraestructura; agilitzar la tramitació de les ajudes de lloguer, fixant la seua realització abans del 10 de maig de 2022, per part del servici d'Habitatge, o la finalització de les obres de millora del tractament de fangs i cloració en el Realon i de les de clavegueram en el Camí del Tremolar o finalitzar la redacció del projecte del col·lector nord, del Cicle Integral de l'Aigua.

Des de l'entrada en vigor del Reglament d'Avaluació de l'Acompliment i Rendiment i la Carrera Professional Horitzontal, al juliol de 2017, el treball del personal funcionari i dels servicis municipals s’examina en funció de la superació d’estos objectius, el que permet discriminar positivament el bon treball del personal. “La implantació d’estos objectius contribuïx sens dubte a la transparència, la rendició de comptes i la millora contínua en la prestació dels servicis públics”, ha destacat Notario.