Novedades Estadística Municipal - València

Novedades Estadística Municipal

Tornar

Estadística actualitza les dades d'ocupació per districtes i barris

Tota la informació està ja disponible en la web del servici municipal

• Totes les dades ja estan disponible al web del Servici Municipal d'Estadística

11/09/2021

L'Oficina d'Estadística ha actualitzat recentment informació referida a l'ocupació a la ciutat, a data d'agost de 2021. Totes les dades disponibles ja poden ser consultats en la web del Servici Municipal d'Estadística, https://www.valencia.es/val/estadistica/inici, on es presenten distribuïts en diferents apartats temàtics. A més dels temes d'ocupació, les novetats incloses també recullen informació sobre el cens d'activitats econòmiques, meteorologia, atles de renda i nombrosos visors temàtics. Finalment, s'actualitzen també les dades sobre covid a la ciutat.

 

Totes les novetats apareixen reflectides en quatre apartats: Últimes dades, Catàleg de publicacions, Panells Interactius, i Covid-19. En el primer d'ells, el titulat Últims Dades, és en el qual es pot accedir a la informació sobre l'atur registrat a la ciutat, catalogat per districtes i barris, amb data de referència Agost de 2021. A més, este apartat inclou dades sobre Meteorologia i sobre Metrovalencia, també en els dos casos referenciats a l'agost de 2021.

En l'apartat de Catàleg de Publicacions es recull el Cens d'activitats econòmiques corresponent a l'any en curs, 2021; i dades sobre IRPF en el període comprés entre les anualitats 2016 i 2018.

Pel que fa a l'apartat Panells Interactius, s'ofereixen set entrades al web, que donen accés a altres tants elements informatius de contingut variat: Indicadors ODS València, Visor d'Àrees Vulnerables, Panell d'indicadors de conjuntura, Informació meteorològica – MeteoVLC, Atles Temàtic VLC, Mortalitat per Districtes i Barris 2011-2015, i Atles de Renda.

Finalment, l'Oficina Municipal d'Estadística ha actualitzat, com fa habitualment des de l'inici de la pandèmia, les dades sobre l'evolució de la malaltia covid-19 a la ciutat, en l'apartat dedicat específicament a això. En este cas, totes les dades s'estructuren al voltant de quatre capítols: Incidències, Mobilitat, Panell d'Indicadors, i Informació sociodemogràfica.