Mercado Algirós - València

Mercado Algirós

Tornar

Contractades les obres de reparació del forjat del soterrani del Mercat d’Algirós

El regidor Carlos Galiana recorda que “l’objectiu del govern és millorar les instal·lacions de tots els mercats de la ciutat”

• El Mercat d'Algirós

11/04/2021

L'Ajuntament ha contractat les obres de reparació del forjat del subterrani del Mercat d'Algirós, en el barri del mateix nom. Estes obres, que no afectaran ni alteraran cap de les condicions urbanístiques de l'edificació, es duran a terme en la planta soterrani, a la qual accedeixen els vehicles industrials, i en la planta baixa, on se situen els llocs de venda de peix del Mercat. Concretament, s'actuarà sobre els elements estructurals: els pilars i el sostre de la zona de pescateria.

 

El regidor de Mercats, Carlos Galiana, ha informat hui d'este acord adoptat per l'equip de govern amb la finalitat de reparar les patologies i danys registrats, així com a la causa que els haja produït”. “En general- ha recordat- l'objectiu municipal és millorar les instal·lacions de tots els mercats de la ciutat”.

“En este cas, en primer lloc – ha explicat- s'ha procedit a una inspecció visual del forjat del sostre del soterrani des d'eixa planta, en les zones que són accessibles, i no s'ha detectat cap patologia ni en forjat ni en pilars i bigues perimetrals fora de l’àmbit de reparació. No obstant això, s'haurà de procedir a l'eliminació del revestiment de morter existent si durant les obres es detectara algun mal, o fissura en alguna zona diferent, i acometre la seua reparació segons es proposa en el projecte en casos similars”.

L'actuació consistirà en la reparació dels elements del forjat amb corrosió en les seues armadures i l'aplicació de pintures de protecció en els elements estructurals com a mesura de prevenció per evitar major carbonatació del formigó i corrosions de les seues armadures.

Per a això, es desmuntaran les instal·lacions que discorren penjades pel sostre, per reposar-les posteriorment. La reparació de les causes de les patologies i danys descrits, consistiran en la reparació a la planta baixa de tota la xarxa d'evacuació d'aigües residuals de la zona de peixateria actual, per al que cal desmuntar els actuals llocs, els envans de separació entre ells, aixecar el seu paviment i el dels passadissos, demolir la capa d'compressió, estudiar l'estat de la cara superior dels nervis del forjat i procedir a la seua reparació, impermeabilitzar i substituir l'antiga xarxa per una altra nova.

Es reposaran els murs, altells de les parades, instal·lacions i taulells de les parades de venda. A la façana que dóna al rampa pel carrer Pobla de Farnals, es repararan les patologies aparegudes en el seu parament degudes a filtracions d'aigua per les instal·lacions situades en els llocs de venda per l'interior de la mateixa.

Les obres que s'executaren en un termini de quatre mesos i han sigut licitades per un pressupost de 582.712,42 €.