Manual para elaborar informes de impacto de género - València

Manual para elaborar informes de impacto de género

Tornar

El personal municipal compta amb un manual per elaborar informes d’impacte de gènere

La Junta de Govern Local aprova divendres una guia per analitzar els efectes de les disposicions normatives de l’Ajuntament en la igualtat real entre dones i homes

• Manual per a informes de gènere

03/03/2021

La Regidoria d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI ha editat un manual, en col·laboració amb el centre d’innovació Las Naves, per a la realització dels informes d’impacte de gènere en l’Ajuntament. El personal municipal disposa així d’una guia per a l’elaboració d’estos documents que han d’acompanyar els projectes d’ordenances i reglaments amb l’objectiu d’analitzar els seus efectes en la igualtat real entre dones i homes. La regidora Lucía Beamud ha destacat la utilitat del conjunt de pautes i directrius, que la Junta de Govern Local té previst aprovar este divendres. “Contribuïxen a l’aplicació de l’enfocament de gènere en les polítiques municipals per dotar de més qualitat les disposicions normatives i atendre de manera efectiva el compromís adquirit per l’Ajuntament de València de treballar per la igualtat de gènere”.

 

Quin és el paper d’homes i dones en el context de la disposició normativa que es vol posar en marxa? Existixen diferències en relació amb el gaudi dels drets, l’accés als recursos o la participació? La proposta és consistent amb el fi de generar una relació més equitativa? Estes són algunes de les preguntes que ha de respondre qualsevol informe d’impacte de gènere que ha d’acompanyar els projectes d’ordenances i reglaments. Per avançar en la implementació d’estos documents en l’Ajuntament, la Regidoria d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, en col·laboració amb el centre d’innovació Las Naves, ha editat un manual que facilita la realització d’este treball al personal de les diverses àrees i delegacions. Al llarg de 2020 l’esborrany de la guia ha estat contrastat amb diferents servicis municipals. La Junta de Govern Local aprovarà el text este divendres.

La regidora d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud, ha qualificat els informes d’impacte de gènere com “una important eina per garantir la transversalitat de la perspectiva de gènere”, que és un dels objectius del Pla Marc d’Igualtat entre dones i homes de la ciutat de València. “De poc servix només tindre una Regidoria d’Igualtat si totes les àrees i la resta de les regidories no implementen les polítiques d’igualtat”, ha prosseguit l’edil. “Allò que fem és continuar amb esta tasca, que este equip de govern ja va encetar l’anterior legislatura, i treballar cap a una igualtat que siga totalment transversal, que impregne cada àrea d’este Ajuntament”. Es tracta, per tant, de “verificar si, en el moment de planificar les mesures contingudes en una disposició, s’han tingut en compte els efectes que produiran en els homes i en les dones, advertint quines poden ser les conseqüències desitjades i no desitjades, i proposant, en el seu cas, modificacions”.

El manual recull cinc passos per elaborar un informe d’estes característiques: definició clara de la proposta, anàlisi de la pertinença de gènere, diagnosi del context amb perspectiva feminista, valoració de l’impacte de gènere i recomanacions. Finalment, oferix una plantilla per facilitar l’aplicació de les instruccions i directrius que s’han d’observar en la fase de redacció de l’avantprojecte de la norma. La meta, segons la regidora, és “caminar en el ferm objectiu que tenim en este equip de govern, que és avançar cap a una ciutat igualitària”.

Recursos multimèdia

Tall de veu Lucía Beamud