Licencias VPP - València

Licencias VPP

Tornar

L'Ajuntament resol favorablement i atorga llicència a tots els expedients sobre vivenda pública

Des de 2015, el consistori ha posat en marxa 178.000 m² de sòl residencial

• Vista aèria de la ciutat

23/05/2022

“Dels 21 expedients que existixen actualment a l'Ajuntament de València sobre habitatges de Protecció Pública tots tenen la llicència concedida, excepte un, que es troba pendent que el promotor esmene les deficiències detectades en el projecte, per a poder concedir la llicència d'obres”. Així ho ha anunciat hui la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, durant la roda de premsa posterior a la Comissió Informativa de Desenvolupament i Renovació Urbana, Habitatge i Mobilitat.

 

Gómez ha destacat que des del consistori “hi ha una voluntat real de generar un parc públic d'habitatges, de les quals es desenvolupen tant des del sector públic com del privat”, i ha recordat que “en total tenim llicències concedides per a la construcció de 646 vivendes de protecció pública, la qual cosa suposarà que 646 famílies puguen optar a una vivenda digna, a un preu assequible”. La responsable de l'àrea de Desenvolupament Urbà, ha posat en valor el treball que s'està realitzant des del servici de Llicències Urbanístiques, amb accions com l'increment del personal o l'optimització dels processos, “que ha permés passar de més de 10.000 llicències paralitzades l'any 2015, a menys de 1.200 en 2022, la qual cosa suposa reduir el volum en un 90%”. Actualment queden en cua menys expedients de les llicències que se sol·liciten cada any, per això el termini mitjà de concessió de llicències és menor d'un any”.

178.000m2 de sòl residencial

Un altre dels temes que ha destacat la regidora és la posada en marxa de 178.000 m² de sòl residencial, que este consistori ha dut a terme des del 2015. Gómez ha explicat que esta mesura ha sigut possible gràcies a la realització i desbloqueig de grans PAI, com el del Parc Central, de 58.000 m²; el del Grau, de 54.000 m²; el de Font de Sant Lluís, de 25.000m2 de sòl residencial i 90.000 m² de terciari; així com la resolució d'un bon nombre de buits urbans dins de la ciutat, com en Camí Fondo del Grau, Pare Domenech, Moncayo, Camí Real, Drassanes o Malilla Sud, entre altres.

Gómez ha explicat que “una altra de les maneres de generar sòl residencial i de servicis són les operacions de renovació urbana en zones consolidades, que permeten generar sòl per a nous habitatges i servicis en zones ja consolidades”, tal com ha explicat la regidora, estes polítiques de regeneració urbana són una “aposta per un model de creixement que, en lloc d'expandir la ciutat, regenera i renova la ciutat construïda”.

Un dels exemples és la zona de Vara de Quart, una zona degradada que permetrà reconvertir un sòl industrial de més de 59 hectàrees, en un nou barri que inclourà edificis d'oficines i habitatges, o les antigues casernes d'Enginyers i Artilleria, en la Creu Coberta, que permetrà renovar tota esta zona, substituint usos ja obsolets per nous edificis amb fins a 900 habitatges, que completaran la trama del barri, unint-lo amb els nous sectors del Parc Central.

Dotació mínima d'aparcaments

La Comissió Informativa de Desenvolupament i Renovació Urbana, ha aprovat la modificació dels articles de les Normes Urbanístiques del PGOU que regulen la dotació mínima d'aparcaments que s'exigeix als edificis, segons el seu ús.

L'objecte d'estes modificacions és avançar en les polítiques municipals en matèria de mobilitat, reduint la dotació d'aparcament mínima exigida per als usos terciari i industrial. A més, es flexibilitzarà per a l'ús residencial davant situacions d'impossibilitat o dificultat per a complir amb la reserva mínima i s'establixen criteris per a exigir una dotació mínima d'aparcaments per a bicicletes i vehicles de mobilitat personal (MVP) en edificis de qualsevol ús.

“És un notícia molt ben acollida pel sector econòmic local, que permetrà agilitar molts expedients, que al seu torn es materialitzarà en la rehabilitació de molts edificis i molts solars es vagen a poder desenvolupar”, ha afirmat Sandra Gómez.

Modificacions del PGOU

La comissió també ha aprovat sotmetre a informació pública diverses modificacions del PGOU que permeten incorporar diferents elements al Catàleg de Béns Protegits, posant en valor i ajudant a conservar el patrimoni dels barris.

Els panells ceràmics decoratius de l'edifici d'habitatges del carrer ruzafa 53, obtenen la protecció com BRL. Estes panells, de 1913, de més de dos metres d'altura cadascun, tenen un valor especial per al barri de Russafa i són un referent de la ceràmica modernista de la ciutat.

També s'inclou en el catàleg el Forn de Calç, pròxim a la Creu Coberta. Es tracta d'una peça del patrimoni industrial de la ciutat. Este forn de calç és l'únic que es conserva actualment a la ciutat, i roman en peu la part del mur i els seus dos contraforts.

Un altre dels temes tractats és la modificació del PGO, per a incloure com a zona protegida els habitatges del barri obrer “Ramón de Castro”, en el barri de Patraix, construïdes per a albergar els habitatges d'obrers que van vindre a la ciutat a la fi del segle XIX. Amb esta modificació s'actualitza la qualificació del sòl a residencial, deixant-les definitivament dins d'ordenació i garantint la seua conservació.

Finalment s'ha emés un informe favorable a la reordenació dels terrenys del Molí de la Torre, i incorporació de les fitxes de protecció del Molí Arroser de la Torre i del Molí de la Pala en el Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits, que inclourà a més els fumerals que existeixen en cadascun d'estos edificis.

Recursos multimèdia

Sandra Gómez