Infociudad - UNIVERSITAT POPULAR - BENIFARAIG-POBLATS DEL NORD 2 - València

Cerques en Infociutat

Localització d'equipaments pel seu nom o a partir d'alguna paraula inclosa en la seua descripció o contingut.

Opcions de la cerca

Cercar en:

  UNIVERSITAT POPULAR - BENIFARAIG-POBLATS DEL NORD 2

  OFICINA: UP CARPESA, C/ Apóstol San Pedro, 21, Telèfon 96.185.71.94

  Observacions:
  - Animació sociocultural.
  - Persones adultes.
  - Educació no reglada.
  - Públic.
  Depén de l'OAM Universitat Popular de l'Ajuntament de València.

  Ubicació

  FERRER I BIGNÉ , 47

  46016 VALENCIA

  UNIVERSITAT POPULAR - BENIFARAIG-POBLATS DEL NORD 2

  OFICINA: UP CARPESA, C/ Apóstol San Pedro, 21, Telèfon 96.185.71.94

  Observacions:
  - Animació sociocultural.
  - Persones adultes.
  - Educació no reglada.
  - Públic.
  Depén de l'OAM Universitat Popular de l'Ajuntament de València.

  Ubicació

  FERRER I BIGNÉ , 47

  46016 VALENCIA