Infociudad - DEFENSORA DEL MAJOR - València

Cerques en Infociutat

Localització d'equipaments pel seu nom o a partir d'alguna paraula inclosa en la seua descripció o contingut.

Opcions de la cerca

Cercar en:

  DEFENSORA DEL MAJOR

  Òrgan unipersonal de l'Ajuntament de València que té la funció de defendre els drets dels majors de 60 anys en la nostra ciutat, i en esta labor exercita les funcions següents:

  - Realitza les funcions d'enllaç i col·laboració entre Ajuntament i els ciutadans majors.
  - Presta servici d'assessorament, informació, atenció i ajuda, en les relacions dels majors amb l'Administració Municipal i la resta d'organismes i entitats dependents de la mateixa.
  - Supervisa i porta l'auditoria externa de les condicions de qualitat de vida en el terme municipal de València.
  - Rep i canalitza els suggeriments de les persones majors, o d'altres persones o institucions referides a este col·lectiu, així com les demandes derivades de la desprotecció de les mateixes.
  - Informa de les autoritats competents les irregularitats detectades, en les actuacions tant de les administracions públiques com de les entitats privades que presten els seus servicis a este col·lectiu.
  - Vela pels drets dels iaios majors en relació amb els seus néts.

  Tota persona natural o jurídica, que manifeste un interés legítim, podrà manifestar la seua queixa davant del Defensor del Major per escrit o verbalment, per a esta última s'haurà de sol·licitar entrevista personal. No haurà d'haver transcorregut un any des que va ocórrer el fet.

  Horari d'tenció al públic:

  Dimarts, dimecres i dijous de 10.00 a 13.00 hores, previa cita al telèfon 96.208.25.10

  Servicis/Activitats:

  • Recibir y canalizar sugerencias sobre temas relacionados con las personas mayores
  • Velar por los derechos de los abuelos
  • Recibir demandas de desprotección
  • Analizar las actuaciones de las Administraciones Públicas con las personas mayores

  Observacions:

  Personal voluntario

  Mes informació

  Ubicació

  POLO DE BERNABE , s/n

  46010 Valencia

  DEFENSOR/A DE LES PERSONES MAJORS

  Titular: Ayuntamiento de València. Concejalía de Personas Mayores

  Telèfon: 962082510

  Fax: 963981783

  Correu electrònic: defensormayor@valencia.es

  Activitats:

  • Recibir y canalizar sugerencias sobre temas relacionados con las personas mayores
  • Velar por los derechos de los abuelos
  • Recibir demandas de desprotección
  • Analizar las actuaciones de las Administraciones Públicas con las personas mayores

  Horario: Laborables

  Horario laboral: Martes, Miércoles y Jueves de 10 a 13 horas (previa cita)

  Observacions: Personal voluntario

  DEFENSORA DEL MAJOR

  Òrgan unipersonal de l'Ajuntament de València que té la funció de defendre els drets dels majors de 60 anys en la nostra ciutat, i en esta labor exercita les funcions següents:

  - Realitza les funcions d'enllaç i col·laboració entre Ajuntament i els ciutadans majors.
  - Presta servici d'assessorament, informació, atenció i ajuda, en les relacions dels majors amb l'Administració Municipal i la resta d'organismes i entitats dependents de la mateixa.
  - Supervisa i porta l'auditoria externa de les condicions de qualitat de vida en el terme municipal de València.
  - Rep i canalitza els suggeriments de les persones majors, o d'altres persones o institucions referides a este col·lectiu, així com les demandes derivades de la desprotecció de les mateixes.
  - Informa de les autoritats competents les irregularitats detectades, en les actuacions tant de les administracions públiques com de les entitats privades que presten els seus servicis a este col·lectiu.
  - Vela pels drets dels iaios majors en relació amb els seus néts.

  Tota persona natural o jurídica, que manifeste un interés legítim, podrà manifestar la seua queixa davant del Defensor del Major per escrit o verbalment, per a esta última s'haurà de sol·licitar entrevista personal. No haurà d'haver transcorregut un any des que va ocórrer el fet.

  Horari d'tenció al públic:

  Dimarts, dimecres i dijous de 10.00 a 13.00 hores, previa cita al telèfon 96.208.25.10

  Servicis/Activitats:

  • Recibir y canalizar sugerencias sobre temas relacionados con las personas mayores
  • Velar por los derechos de los abuelos
  • Recibir demandas de desprotección
  • Analizar las actuaciones de las Administraciones Públicas con las personas mayores

  Observacions:

  Personal voluntario

  Mes informació

  Ubicació

  POLO DE BERNABE , s/n

  46010 Valencia

  DEFENSOR/A DE LES PERSONES MAJORS

  Titular: Ayuntamiento de València. Concejalía de Personas Mayores

  Telèfon: 962082510

  Fax: 963981783

  Correu electrònic: defensormayor@valencia.es

  Activitats:

  • Recibir y canalizar sugerencias sobre temas relacionados con las personas mayores
  • Velar por los derechos de los abuelos
  • Recibir demandas de desprotección
  • Analizar las actuaciones de las Administraciones Públicas con las personas mayores

  Horario: Laborables

  Horario laboral: Martes, Miércoles y Jueves de 10 a 13 horas (previa cita)

  Observacions: Personal voluntario