Infociudad - CONSELL AGRARI MUNICIPAL - València

Cerques en Infociutat

Localització d'equipaments pel seu nom o a partir d'alguna paraula inclosa en la seua descripció o contingut.

Opcions de la cerca

Cercar en:

  CONSELL AGRARI MUNICIPAL

  Les activitats del Consell Agrari són les següents:

  - Vigilància de camps i collites, béns municipals en l'àmbit rural.Tractament de plagues i desratització rural. Obtenció d'estadístiques de cultius. Difusió d'informacions d'interés per a l'agricultor. Realització de millores en camins rurals.
  - Expedició d'informes i valoració de danys que s'ocasionen per distintes motivacions als ciutadans agricultors. Gestió d'avinença i conciliació entre els agricultors.
  - Expedició de qualsevol classe de certificacions o informes relatius a la condició d'agricultors i dels titulars de les explotacions agràries del municipi per a la seua acreditació davant de les diferents administracions públiques i els tribunals de justícia (arrendaments rústics, Mercavalencia, Conselleries, etc.)
  - Manteniment del Registre General de cultivadors i titulars d'explotacions del municipi per a constància davant de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat Valenciana.
  - Tramitació de les peticions de crèdit dels agricultors davant de la Junta del Solatge Municipal.
  - Expedició d'autoritzacions per a la crema de restes de poda, restolls i altres superfícies en terrenys agraris rurals.

  Ubicació

  GUILLEM DE CASTRO , 51

  46007 VALENCIA

  CONSELL AGRARI MUNICIPAL

  Les activitats del Consell Agrari són les següents:

  - Vigilància de camps i collites, béns municipals en l'àmbit rural.Tractament de plagues i desratització rural. Obtenció d'estadístiques de cultius. Difusió d'informacions d'interés per a l'agricultor. Realització de millores en camins rurals.
  - Expedició d'informes i valoració de danys que s'ocasionen per distintes motivacions als ciutadans agricultors. Gestió d'avinença i conciliació entre els agricultors.
  - Expedició de qualsevol classe de certificacions o informes relatius a la condició d'agricultors i dels titulars de les explotacions agràries del municipi per a la seua acreditació davant de les diferents administracions públiques i els tribunals de justícia (arrendaments rústics, Mercavalencia, Conselleries, etc.)
  - Manteniment del Registre General de cultivadors i titulars d'explotacions del municipi per a constància davant de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat Valenciana.
  - Tramitació de les peticions de crèdit dels agricultors davant de la Junta del Solatge Municipal.
  - Expedició d'autoritzacions per a la crema de restes de poda, restolls i altres superfícies en terrenys agraris rurals.

  Ubicació

  GUILLEM DE CASTRO , 51

  46007 VALENCIA