S'està cercant, espereu....

Estàs en: ACTUALITAT

Depuradora de El Perellonet - València

Vés enrere Depuradora de El Perellonet

Tornar

València inverteix 125.000 € en la depuradora del Perellonet per a cobrir l'augment de població a l’estiu

Valía destaca que millora els estàndards d'economia circular i comporta un estalvi energètic en disminuir un 30% les hores de funcionament

• Imatge de la depuradora del Perellonet

08/04/2021

L'Ajuntament de València, a través de la regidoria del Cicle Integral de l'Aigua, ha invertit 125.000 € en la millora de l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) del Perellonet per a convertir la planta en “una instal·lació flexible, capaç d'adaptar-se a variacions de població durant l'any, que passen dels 1.000 habitants a l'hivern als 25.000 habitants en època estival”, segons ha explicat la responsable de l'àrea, Elisa Valía.

 

En concret, la inversió cobreix la instal·lació i posada en servei d'un nou espesador dinàmic en la planta, amb el qual s'ha acurtat el temps de funcionament de les bombes de porga que requereix el procés d'eliminació del fang que es genera durant el procés de depuració de l'aigua residual, obtenint-se un estalvi i millora del rendiment energètic de la planta depuradora. A més, en augmentar la capacitat d'emmagatzematge fins a 100 m³, es garanteix una millor qualitat del fang com a subproducte, especialment durant el període estival.

La regidora del Cicle Integral de l'Aigua ha afirmat que amb esta inversió s'ha aconseguit “una millora considerable en la línia de fang de la depuradora del Perellonet que millorarà el control del procés biològic, cobrirà amb millors garanties les necessitats de la població en temporada d'estiu i, a més, permet un estalvi energètic de la mateixa planta, en disminuir un 30% les hores de funcionament”.

L’EDAR del Perellonet està situada en la partida del Recatí i recull i depura les aigües residuals del poble i tota la zona costanera compresa entre la Gola del Perellonet i la Gola del Perelló. Té com a finalitat l'adequació de les aigües residuals urbanes generades en el nucli de població i convertir-les en aigua reutilitzada aprofitable tant per a l'agricultura com per a l'aportació d'aigua de qualitat al llac de l'Albufera.

“La planta depuradora del Perellonet té objectius molt exigents de depuració pel que fa a la qualitat de l'aigua aportada al medi natural. En el Cicle Integral de l'Aigua estem prioritzant les inversions que generen un major benefici mediambiental com aquesta”, ha destacat la regidora.

En esta depuradora es tracten els fangs produïts en el tanc biològic per al seu condicionament com a abonament per a l'agricultura. “Paral·lelament, hem de posar el focus en la millora dels subproductes per a contribuir, d'una banda, als estàndards d'economia circular i, d’altra, a un major percentatge de reutilització de les aigües depurades”, ha explicat l'edil Elisa Valía.

Els mètodes de depuració emprats en la planta del Perellonet presenten l'avantatge de tindre l'activitat microbiana de depuració parcialment estabilitzada, la qual cosa es tradueix en l'absència d'olors en el procés de depuració. “Hem d’adaptar sempre els processos a l'entorn en el qual es troben les plantes i esta es troba integrada en el medi amb un baix impacte per al nucli de població pròxim”, ha apuntat.

Recursos multimèdia

Elisa Valía