Declaració responsable segona i posteriors ocupacions de vivendes. Novetats - València

null Declaració responsable segona i posteriors ocupacions de vivendes. Novetats

Tornar

Declaració responsable segona i posteriors ocupacions de vivendes. Novetats

Modificacions en l' actual procediment de declaració responsable, del dret a la primera ocupació i successives de les vivendes.

 

Amb l'entrada en vigor, el dia 23 de febrer de 2021, del decret 12/2021, de 22 de gener, del Consell, de regulació de la declaració responsable de primera ocupació i successives, es modifica el procediment i per a poder tramitar la declaració responsable de segona ocupació s'hauran de presentar els següents documents:

Imprés de declaració responsable de segona ocupació de vivenda (pdf 553 kb).

Autorització, en el seu cas (pdf 839 kb).

Annex 1, declaració responsable del tècnic competent, segons model (pdf 817 kb).

Annex 2, certificat tècnic d'habitabilitat, segons model (pdf 830 kb).

AVÍS: Del 23 de febrer al 8 de març inclusivament, s'establirà un període de moratòria en el qual si als interessats i interessades els falta algun dels documents obligatoris, declaració responsable del tècnic competent i certificat de habitabilitat, podran tramitar el procediment tenint en compte que se li requeriran aquests documents a posteriori. Els annexos 1 i 2 són formats recomanables, ara bé l'interessat pot presentar-los en els seus propios formats. A partir del dia 9 de març, només es tramitarà el procediment si es presenten tots els documents obligatoris.

 

(03/02/2021) DECRET 12/2021, de 22 de gener, del Consell de regulació de la declaració responsable per a la primera ocupació i successives de vivendes. DOGV núm.9012.

Dades de la campanya:

Termini des de: 23 de febrer de 2021.

Registres Municipals

Registres Municipals

Pot trobar este document en: