CURSOS ONLINE. INTRODUCCIÓ A LA JARDINERIA (NIVELL BÀSIC) - València

Online

null CURSOS ONLINE. INTRODUCCIÓ A LA JARDINERIA (NIVELL BÀSIC)

Tornar

Desde 06 de set. 2021 - 00:00:00 fins 15 d’oct. 2021 - 00:00:00

Horari: Classes en línia: dimarts de 17.00 a 19.00 hores
Dirigit a: Dirigit al públic en general, major de 16 anys. Cursos destinats a persones interessades en adquirir coneixements en l'àmbit de la gestió de zones verdes i de l'ecologia urbana. Preinscripció en secretaria@oamparquesvalencia.es (indicar els cursos a sol·licitar, adjuntar nom i telèfon de contacte). La preinscripció als cursos es realitzarà per ordre d'entrada de les sol·licituds, en cas d'un alt nombre de persones sol·licitants, únicament es podran realitzar dos cursos per participant i semestre. La realització de cadascun dels cursos queda supeditada al nombre de sol·licituds rebudes. Preinscripció: A partir del 23 de juny
Lloc d'impartició: Plataforma de teleformació de l’Escola Municipal de Jardineria del OAM de Parcs i Jardins Singulars. www.escolajardineriavalencia.es
Classes teòriques:
Pràctiques de jardí:
Preu Matricula: Gratuït
Mensualitats:
Observacions:

Preinscripció: A partir del 23 de juny

Matrícula: A partir del 23 de juny (secretaria@oamparquesvalencia.es)

Hores: 30 hores d'estudi estimat

Els cursos estan organitzats amb l'objectiu que l'alumnat puga realitzar les activitats i exercicis proposats de manera asíncrona adaptant-se a les dates d'obertura de mòduls i dates límit de lliurament.
La formació que s'imparteix en aquests cursos a distància és un ensenyament No Formal. És necessari complir els requisits marcats en la guia didàctica per a poder accedir a l'avaluació dels estudis realitzats. En superar el curs s'expedeix un DIPLOMA ACREDITATIU D'APROFITAMENT.