Convocatoria de ayudas a comercios para la promoción del valenciano 2020 - València

null Convocatoria de ayudas a comercios para la promoción del valenciano 2020

Tornar

Convocatoria de ayudas a comercios para la promoción del valenciano 2020

L'Ajuntament de València, de conformitat amb la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'ús i ensenyament del valencià (DOGV núm. 133, 01/12/1983, art. 33), i el Reglament sobre l'ús i la normalització del valencià en el municipi de València (BOPB 14/05/2005, art. 12.1), convoca ajudes dirigides a incentivar els comerços que realitzen activitats de promoció del valencià.

L'objectiu és potenciar, valorar i impulsar els comerços del terme municipal de València que vulguen participar en la promoció del valencià com a llengua d'ús habitual.


(17/10/2020) Llistats provisionals de persones beneficiàries i persones que no compleixen alguns requisits (pdf 60 kb).

Termini d'al·legacions: 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'edicte.

(18/09/2020) Enllaç al tràmit en Seu Electrònica. (18/09/2020) Bases de la convocatòria (pdf 370 kb).

Dades de la campanya:

Publicació oficial: BOP núm. 184, de 23 de setembre de 2020.

Termini des de: 24 de setembre

Termini fins a: 13 d'octubre, ambdós incusivament.

Registres Municipals

Registres Municipals

Pot trobar este document en:

+ información