S'està cercant, espereu....

Estàs en: Ajuntament de València

CITA PREVIA 2020 - València

SOL·LICITUD DE CITA PRÈVIA

 

Padró Municipal (Preferent) Tràmits Tributaris (Preferent) Registre General (Preferent) Certificat Digital (Preferent)Declaració Responsable de Llicència d'Ocupació de Vivenda (antiga Cèdula d'Habitabilitat) (Preferent) Bono Or (Preferent) Bono EMT amb TU (Preferent)Creació d'Empreses (Preferent)Comunicació prèvia a l'execució d'obres (Preferent) Declaració Responsable d'Obres Tipus II (Preferent) Llicències d'Obres Tipus II (Preferent) Declaració Responsable d'Obres Tipus II i Comunicació d'Activitat Innòcua (Preferent) Obertura d'Activitats Comercials, Industrials o Mercantils per Comunicació d'Activitat Innòcua (Preferent) Comunicació de Canvi de Titularitat d'Activitats Subjectes a Comunicació d'Activitat Innòcua (Preferent) Comunicació d'Ocupació de la Via Pública amb Contenidors d'Arreplega de Runa (Preferent)Servici de Patrimoni (Preferent)Servici d'Activitats (Obligatòria)Juntes Municipals de Districte (Preferent per a tots els tràmits)
La cita prèvia per a les Juntes dels Pobles s'obtindrà telefònicament:
Pobles del Sur: 963 013 023
Pobles del Nord: 963 013 055
Pobles de l'Oest: 963 013 436
Oficina de Recaptació de Multes (Preferent)
C/ Albacete, 12 - València.
OMIDC - Oficina Municipal d'Informació i Defensa de les persones consumidores (Preferent)Oficina de l'Energia (Preferent)

Consulta de Candidats a Jurat Popular (Preferent)

Oficina Tècnica d'Informació Urbanística (OTIU) - Planejament (Preferent)

Secció de Cartografia Informatitzada - Planejament (Preferent)JUSTIPROP. Assessorament jurídic de la Generalitat Valenciana (Preferent)