S'està cercant, espereu....

Estàs en: ACTUALITAT

Beca catalogación Hemeroteca y Biblioteca Municipal - València

Vés enrere Beca catalogación Hemeroteca y Biblioteca Municipal

Tornar

L'Ajuntament obri el termini per a sol·licitar la beca de catalogació dels fons de la biblioteca i l’hemeroteca municipal

La quantia global de la beca és de 7.600 euros i tindrà una durada de huit mesos

• Sala de consulta de l'Hemeroteca Municipal de la plaça de Magúncia

12/04/2022

Dimecres 13 d’abril s’obri el termini per a la presentació de sol·licituds per optar a la beca de catalogació dels fons de la Biblioteca Històrica i l’Hemeroteca Municipal, que hui publica el Butlletí Oficial de la Província de València (BOPV). Les persones aspirants disposen de vint dies naturals per optar a la beca.

 

Podran concórrer a la convocatòria les persones físiques residents a la Comunitat Valenciana que estiguen en possessió del Grau en Informació i Documentació o de la Llicenciatura en Documentació i que no hagen obtingut la beca en anteriors convocatòries. La beca s’atorga en règim de concurrència competitiva, per la qual cosa una comissió qualificadora avaluarà l’expedient acadèmic i la formació dels sol·licitants.

La beca, que té com a finalitat finançar la formació pràctica de les persones titulades universitàries en les activitats pròpies de la Biblioteca Històrica i l’Hemeroteca Municipal, té una durada de huit mesos i un import global de 7.600 euros, a raó de 750 euros mensuals.

La persona beneficiària de la beca disposarà d’un pla de formació dissenyat per la direcció de la biblioteca i desenvoluparà una tasca de cerca bibliogràfica, atenció en sala a les persones usuàries, catalogació i informatització de fons i col·laboració amb el personal tècnic del centre en el treball específic que se li encomane.

Les sol·licituds per optar a la beca es presentaran mitjançant el registre electrònic municipal. Les persones interessades poden consultar les bases de la convocatòria i els formularis d’inscripció en la pàgina web municipal https://bit.ly/369suUg.