Balance jardinería febrero 2021 - València

Balance jardinería febrero 2021

Tornar

L'Ajuntament realitza prop de 2.000 actuacions de poda de l'arbrat viari i controla la vegetació herbàcia en més d'11.100 escocells al febrer

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, destaca “el treball que fan cada dia podadors i jardiners per mantindre la infraestructura verda de la nostra ciutat”

• Treballs de poda de palmeres

16/03/2021

L’Ajuntament, a través del servici de Jardineria Sostenible i de l’Organisme Autònom Municipal (OAM) de Parcs i Jardins Singulars, ha desenvolupat durant el mes de febrer 1.188 intervencions de poda de l’arbrat viari programades i altres 277 com a conseqüència d’avisos, i ha controlat la vegetació herbàcia en 11.153 escocells. També ha conclós la campanya anual de retirada de taronges de l’arbrat ornamental dels carrers i jardins de la ciutat i ha netejat i posat a punt els lavabos públics del Jardí del Túria per a la seua obertura.Pel que fa al manteniment d’infraestructures, s’han realitzat 533 actuacions no programades: 283 per incidències de fontaneria i reg, 88 relatives al mobiliari urbà i 162 reparacions d’elements d’obra civil. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha destacat “el treball que fan cada dia podadors i jardiners per mantindre la infraestructura verda de la nostra ciutat”.

 

“Durant el mes de febrer s’han fet quasi 1.200 actuacions de poda a la nostra ciutat. Des del servici de Jardineria Sostenible i des de l’OAM de Parcs i Jardins Singulars se seguix treballant dia a dia per mantindre la infraestructura verda de la nostra ciutat”, ha assenyalat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo. “Cada dia podadors i jardiners es repartixen per tots els jardins i carrers i places de la nostra ciutat per mantindre els nostres jardins i també l’arbrat”. A més de cobrir les necessitats ordinàries per al manteniment dels jardins, el servici de Jardineria Sostenible i l’OAM de Parcs i Jardins Singulars han desenvolupat tasques especials al llarg del mes de febrer passat. Pel que fa a l’arbrat viari, s’han realitzat 1.188 actuacions de poda programades i 277 com a conseqüència d’avisos, i s’ha controlat la vegetació herbàcia en 11.153 escocells. Les tasques han consistit majoritàriament en la poda d’arbres i palmeres, l’eliminació i aclarida de palmes seques o que molesten els vianants, la supressió de fructificació en moreres i el control de vegetació en escocells.

Cal destacar, entre altres, els treballs de poda d’arbrat jove desplegats als carrers del Doctor Lluch i de la Barraca; la poda de diverses espècies als carrers de Ramón Asensio, de la Torreta de Miramar i de Rodríguez de Cepeda, així com a l’avinguda del Doctor Peset Aleixandre, els eixos viaris de la línia 4 del tramvia ―carrer del Doctor Vicent Zaragozà― i els passejos principals del tram XII del Jardí del Túria, junt amb la poda de moreres als carrers de l’Illa Cabrera i de l’Alqueria de la Comtessa. Així mateix ha conclós la campanya anual de retirada de taronges de l’arbrat ornamental dels carrers i jardins de la ciutat.

Quant al manteniment dels jardins, les principals operacions dutes a terme són l’arrancada de males herbes, la retallada de bardisses, la poda d’arbustos i la sega. A més, es manté el mobiliari urbà, els jocs infantils, els elements d’obra civil, les xarxes de reg i les fonts ornamentals. Igualment es desinfecten diàriament les àrees de jocs i s’intervé en les zones enjardinades de rotondes, platabandes, illots, mitjanes i jardineres. Dins del Pla de Millora i Foment de la Biodiversitat, s’ha segat la totalitat de les superfícies incloses en el pla, incloent el reg i monitoratge de l’evolució de la biodiversitat en les superfícies de praderes convencionals transformades en praderes naturalitzades i prats. En relació als tractaments fitosanitaris, continua el seguiment de la plaga del morrut roig de les palmeres mitjançant la xarxa de parany dissenyada per al seu monitoratge, s’ha fet un tractament específic per al control de barrinadors en xiprers i s’ha aplicat un fungicida als rosers després de la poda. 

La campanya de plantació d’arbrat i arbustos ha prosseguit durant el mes de febrer al Parc de Capçalera, el Jardí del Túria o la gran via del Marqués del Túria. A aixó s’ha d’afegir la reposició de planta de flor als portatestos del centre històric i l’actuació en grans àrees enjardinades, entre elles el Jardí del Túria, l’avinguda de Blasco Ibáñez, el jardí del campus dels Tarongers, l’avinguda del Regne de València, el jardí de la Rambleta, els Jardins del Real, i els jardins del Parterre, la Glorieta o les Alberedetes de Serrans. D’altra banda, el servici de Jardineria Sostenible i l’OAM de Parcs i Jardins Singulars han hagut de subsanar incidències sobrevingudes en trapes defectuoses, jocs infantils afectats pel vandalisme i manteniment d’infraestructures. En eixe sentit, s’han realitzat 533 actuacions no programades durant el mes de febrer: 283 relacionades amb fontaneria i reg; 88 relatives al mobiliari urbà, entre elles la pintura en 16 jardins, i 162 reparacions d’obra civil.

Així mateix s’han engravat els jardins del Real, de l’avinguda de Blasco Ibáñez, del camí del Cabanyal i del carrer de José María Haro; s’han reparat les baranes dels accessos del Jardí del Túria a la Ciutat de les Arts i les Ciències; s’han arreglat els desperfectes en els jocs per a gossos de la zona de sociabilització canina del tram IV del Jardí del Túria; s’han netejat i posat a punt els lavabos públics del Jardí del Túria per a la seua obertura; s’ha reparat la plataforma de fusta al costat del llac del Parc de Capçalera; s’han netejat els estanys del parc de Marxalenes; s’ha reparat i ha posat en marxa la font ornamental del jardí del Professor Antonio Llombart, i s’estan executant les obres de la pèrgola per a activitats musicals i culturals al jardí de Malilla.

Recursos multimèdia

Sergi Campillo