Ajudes per a sufragar despeses del menjador escolar per al curs 2018-2019 - València

null Ajudes per a sufragar despeses del menjador escolar per al curs 2018-2019

Tornar

Ajudes per a sufragar despeses del menjador escolar per al curs 2018-2019

Material escolar

Ajudes de servicis socials per a sufragar gastos de menjador escolar per al curs 2018-2019, destinades a garantir l'alimentació de xiquets i xiquetes que cursen educació infantil i les famílies del qual són especialment vulnerables per trobar-se en situació de precarietat econòmica o per ser ateses en els servicis socials de l'Ajuntament de València basant-se en circumstàncies socials i familiars específiques.

 

(17/09/2018) Llistat definitiu d'ajudes de menjador aprovades, denegades i excloses. Curs 2018-2019. Bases, terminis, impresos i tramitació electrònica en la Seu Electrònica

S'establix, en l'article 5.4 de la present convocatòria, un termini extraordinari de presentació de sol·licituds, que s'iniciarà l'endemà de la publicació del Llistat Definitiu, arreplegat en l'article 10, i que finalitzarà el 31 de juliol de 2019, del qual es podran beneficiar els i les menors nascudes, acolliments o adoptades després de finalitzar el termini ordinari i també aquelles que s'hagen traslladat a viure al municipi de València, acabat el període ordinari de presentació de sol·licituds.

Les circumstàncies que permeten realitzar la sol·licitud de l'ajuda de menjador escolar en este període extraordinari hauran d'acreditar-se mitjançant la inscripció en el padró municipal d'habitants, en cas de trasllat de residència, o amb la presentació del llibre de família, inscripció en registre civil o resolució d'acolliment, en la resta de situacions.

L'Ajuntament de València, sempre que compte amb disponibilitat pressupostària, podrà tramitar i concedir les ajudes sol·licitades en termini extraordinari.

 

Bases de la convocatòria (Pdf 308 kb)

Dades de la campanya:

Publicació oficial: BOP 17 de maig de 2018

Pot trobar este document en: