Ajudes per a sufragar despeses de menjador escolar per al curs 2020-2021 (només per a guarderies) - València

null Ajudes per a sufragar despeses de menjador escolar per al curs 2020-2021 (només per a guarderies)

Tornar

Ajudes per a sufragar despeses de menjador escolar per al curs 2020-2021 (només per a guarderies)

L'Ajuntament de València promou anualment una convocatòria d'ajudes per a sufragar despeses de menjador escolar. No obstant això, en aquest any 2020 la crisi sanitària derivada de la pandèmia ocasionada pel virus COVID-19, ha donat lloc a un escenari totalment diferent a l'habitual.

Davant les circumstàncies actuals, l'Ajuntament de València, va adoptar mesures per a mantindre l'atenció a la població, garantir la prestació dels serveis essencials de competència municipal i s'ha previst la possibilitat de pròrroga de les ajudes de serveis socials per a sufragar despeses de menjador escolar durant el curs 2019-2020, sempre que es mantinguen les condicions que van motivar la seua concessió.

 

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local del dia 6 de novembre de 2020 es va aprovar la pròrroga de les ajudes concedides per al curs escolar 2019-2020 que mantenen els requisits de concessió.

(09/11/2020) Consulta el Llistat definitiu de les Ajudes de Menjador prorrogades per al curs 2020-2021

 

Convocatòria 2020-2021

Les persones menors d'edat que ja hagueren resultat beneficiàries de les concessions de l'última convocatòria de l'Ajuntament de València d'ajudes per a sufragar despeses de menjador escolar per al curs 2019-2020, SE'LS PRORROGA, condicionades al fet que es mantinguen les condicions que van motivar aquestes concessions. El període de concessió per a les ajudes que resulten prorrogades abasta des de l'1 de setembre de 2020 al 31 de juliol de 2021.

Aquesta convocatòria va dirigida a titulars de la pàtria potestat o persones tutores o acollidores de nous menors que tinguen matrícula per al curs 2020-2021 en guarderies i escoles infantils (de 0 a 6 anys), excepte si tenen concertat el segon cicle d'infantil, o en col·legis concertats per al primer cicle d'educació infantil (0 a 3 anys), que no puguen acollir-se a la pròrroga de les concessions del curs 2019-2020.

Aquestes ajudes estan destinades prioritàriament a les famílies amb un baix nivell de renda.

 

(06/08/2020) BASES de la convocatòria (pdf 2614 kb).

 

Enllaç al tràmit en Seu Electrònica.

 

 

Dades de la campanya:

Publicació oficial: BOP n. 174, de 9 de setembre de 2020.

Termini des de: 10 de setembre de 2020

Termini fins a: 30 de juny de 2021, ambdós inclusivament.

Registres Municipals

Registres Municipals

Pot trobar este document en: