Ajudes per a sufragar despeses de menjador escolar per al curs 2019-2020 (només per a guarderies). - València

null Ajudes per a sufragar despeses de menjador escolar per al curs 2019-2020 (només per a guarderies).

Tornar

Ajudes per a sufragar despeses de menjador escolar per al curs 2019-2020 (només per a guarderies).

Les ajudes per a sufragar despeses de menjador escolar es definixen com a ajudes econòmiques destinades a complementar l'escolarització infantil (NOMÉS PER A GUARDERIES) mitjançant el suport a l'alimentació, principalment en casos de menors especialment vulnerables per pertànyer a famílies en situació de precarietat econòmica i/o famílies que són ateses per programes de servicis socials de l'Ajuntament de València sobre la base de circumstàncies socials i familiars específiques.

 

(04/09/2019) Enllaç a la consulta del LLISTAT DEFINITIU DE LES AJUDES DE MENJADOR (NOMÉS PER A GUARDERIES) APROVADES, DENEGADES I EXCLOSES. Curs 2019/2020.

- Termini d'interposició de recurs de reposició: de 05-09-2019 a 05-10-2019, tots dos inclusivament. El recurs de reposició es podrà interposar en qualsevol Registre General de l'Ajuntament de València.

- Període d'interposició de recurs contenciós administratiu segons l'article 46 de la Llei 29/98 de 13 de novembre, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.

 

(16/04/2019) Enllaç al tràmit en Seu Electrònica. (08/04/2019) BASES de la convocatòria (pdf 901 kb).

Dades de la campanya:

Publicació oficial: BOP n. 74 del 16 d'abril de 2019.

Termini des de: 17 d'abril

Termini fins a: 6 de maig de 2019, ambdós inclusivament.

Registres Municipals

Registres Municipals

Pot trobar este document en: