Buscando, por favor espere....

Estás en: ACTUALIDAD

Ayudas a las artes escénicas València - València

Vés enrere Ayudas a las artes escénicas València

Volver

Acció Cultural impulsa una nova convocatòria d'ajudes al sector de les arts escèniques i de l'audiovisual

La nova convocatòria té una dotació global de 500.000 euros

• Ibáñez: "Impulsart" tenen com a objectiu “pal·liar els danys econòmics generats per la crisi sanitària”

24/10/2020

 

Les noves ajudes municipal denominades "Impulsart" tenen com a objectiu “pal·liar els danys econòmics generats per la crisi sanitària”. La regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha explicat que amb estes ajudes "pretenem donar suport i reactivar els sectors professionals de l'audiovisual, les arts escèniques i de l'espectacle de la ciutat".

​​​​​​​

"Este any, la implicació de les administracions públiques en la cultura és més necessària que mai", ha afirmat la regidora d'Acció Cultural, Maite Ibáñez, per això, "hem aprovat esta nova convocatòria d'ajudes, la dotació global de la qual ascendeix a 500.000 euros". "L'Ajuntament de València fem una aposta clara per la reactivació del teixit empresarial i professional de la cultura", ha assegurat, "ja que som conscients que el sector es troba en una situació molt delicada pels efectes derivats de la crisi sanitària, que ha provocat la cancel·lació d'espectacles, pèrdues econòmiques, la paralització de projectes i actualment la reducció d'aforament". En este sentit, la convocatòria extraordinària s'enquadra en l'acord marc aprovat pel Ple municipal de juliol, per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat en el context del post covid-19.

L'objectiu d'esta nova línia d'ajudes és reactivar les indústries culturals de la ciutat, impulsar les activitats relacionades amb l'espectacle, la producció cinematogràfica o les arts escèniques, així com donar suport als professionals, com a tècnics en so i il·luminació, actors o els directors coreogràfics, de cinema i teatre, entre d'altres. A les subvencions, la concessió es regula mitjançant el règim de concurrència competitiva, podran optar les persones físiques o jurídiques, així com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes, i que complisquen amb una sèrie de requisits.

La convocatòria ha sigut aprovada este divendres a la Junta de Govern Local, i posteriorment es publicarà al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i en la seu electrònica de l'Ajuntament de València, www.valencia.es. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar de l'endemà del de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP.

Pel que fa a la quantia de la subvenció, es podrà concedir una quantitat fixa de 5.000 € per a persones físiques i jurídiques sense persones treballadores a càrrec seu, o 7.000 € per a persones físiques i jurídiques amb persones treballadores a càrrec seu, d'1 a 3 persones treballadores. Esta quantitat s'incrementarà en 3.000 € en cas de tenir entre 4 i 9 persones treballadores i en 4.000 € en cas de tenir 10 o més de 10 persones treballadores.

Pel que fa al procediment, finalitzat el termini de presentació d'instàncies, es procedirà a realitzar un sorteig públic a les dependències municipals per determinar des de quina sol·licitud s'inicia la tramitació i revisió de sol·licituds, amb la consegüent concessió de subvencions a aquelles sol·licituds que complisquen tots els requisits i tinguen tota la documentació completa. El total de sol·licituds presentades s'ordenaran pel nombre de Registre General d'Entrada, establit en funció de la data i hora d'entrada en el Registre i s'assignarà un número correlatiu a cada sol·licitud. Una vegada obtinguda la llista ordenada de les sol·licituds, esta es publicarà al web i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament de València. A la web municipal es donarà publicitat del lloc i hora en què es realitzarà este sorteig i el resultat d'este.

Alguns exemples de les activitats econòmiques incloses en la convocatòria són els següents. D'una banda, pel que fa a activitats empresarials, la producció de pel·lícules cinematogràfiques i servicis relacionats, doblatge i muntatge, decoracions escèniques o distribució, així com empreses d'espectacles. D'altra banda, pel que fa a activitats professionals, tècnics en so, tècnics en il·luminació i altres professionals relacionats amb l'espectacle, així com activitats relacionades amb el cinema, el teatre, el circ o el ball. En este sentit, s'inclouen directors de cinema i teatre, ajudants a direcció, actors de cinema i teatre, operadors de càmeres, humoristes, apuntadors i regidors, directors coreogràfics, ballarins, etc. Això no obstant, quan es publique la convocatòria es detallarà tots els epígrafs inclosos en la convocatòria.

Finalment, Ibáñez ha explicat que "estem complint amb els principals objectius que ens hem marcat en la regidoria d'Acció Cultural arran de la crisi sanitària, com són l'increment de la dotació econòmica de les línies d'ajudes que ja estaven previstes per a este any i la creació de noves convocatòries, com "Impulsart", per injectar liquiditat". A més, "estem agilitzant la resolució i concessió de les ajudes, tal com ens han sol·licitat les associacions professionals amb les quals ens hem reunit des de l'inici de la crisi, per donar una resposta eficaç a un sector molt important per a la ciutat".

Recursos multimedia

Maite Ibáñez