2020-10-01 - València

Tornar

CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS

Data:
01-10-2020
Hora:
18:00
Òrgan:
CDI05
Caràcter:
O
Observacions:
CONVOCATORIA CONSELL ORDINARIO MES DE SEPTIEMBRE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TRANSITS

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació acta sessió anterior
MOCIONS
0002 - Moció que presenta el vocal del grup municipal Ciudadanos, Marlon Vacacela Córdova , D.N.I.: 24474118W, en el seu nom i en el del grupo Municipal Ciudadanos, respecte a la Passarel·la de la Casa de l'Aigua
Expediente: O-89CIU-2020-000265-00 -
0003 - Moció que presenta el vocal del grupo municipal Ciudadanos, Marlon Vacacela Córdova , D.N.I.: 24474118W, en el seu nom i en el del grup Mucipal Ciudadanos, sobre panells informatius recollida de piles i olis usats domiciliaris.
Expediente: O-89CIU-2020-000265-00 -
0004 - Moció que presenta el vocal del grupo municipal Ciudadanos, Marlon Vacacela Córdova , D.N.I.: 24474118W, en el seu nom i en el del grup Mucipal Ciudadanos,s obre la millora de l'accessibilitat en el Districte de Trànsits
Expediente: O-89CIU-2020-000265-00 -
0005 - Moció que presenta el portavoz Francesc Sánchis Laborda DNI 33464741-V, i la vocal Amaparo Ángeles Barber Gallardo DNI 33563248-S, en el seu nom i en el del grup Popular Popular respecta a la finalització i accesibilitat del entorn Proyecte de Equipamient Sociocultural Plaça Obispo Laguarda.
Expediente: O-89POP-2020-000091-00 -
0006 - Moció que presenta el portaveu Francesc Sánchis Laborda DNI 33464741-V, i la vocal Amaparo Ángeles Barber Gallardo DNI 33563248-S, en el seu nom i en el del grup popular, respecte a les actuacions en la EMT front al COVID-19.
Expediente: O-89POP-2020-000091-00 -
0007 - Moció que presenta el portaveu Francesc Sánchis Laborda DNI 33464741-V, i la vocal Amaparo Ángeles Barber Gallardo DNI 33563248-S, en l seu nom i en el del grup popular, respecte a facilitar dades a la població sobre restes de COVID-19 en els Barris.
Expediente: O-89POP-2020-000091-00 -
PREGUNTAS
0008 - Preguntes que formula el grup municipal ciudadanos, partit de la Ciutadania, sobre activitats culturals.
Expediente: O-89CIU-2020-000265-00 -
0009 - Pregunta que formula el grup municipal Ciudadanos, partit de la Ciutadania,Sobre el subministrament de material sanitari en les dependències de la Junta Municipal de Trànsits
Expediente: O-89CIU-2020-000265-00 -
0010 - Pregunta que formula el grup municipal Ciudadanos, partit de la Ciutadania,sobre l'elaboració d'estudis sobre les necessitats de cada districte.
Expediente: O-89CIU-2020-000265-00 -
0011 - Pregunta que formula el grupmunicipal Ciudadanos, partit de la Ciutadania, Sobre rastre de COVID-19 en les aigües de la xarxa de sanejament
Expediente: O-89CIU-2020-000265-00 -
0012 - Pregunta que formula el grup municipal Ciudadanos, partit de la Ciutadania Sobre el Botelló en la zona de la passarel·la per als vianants de l'aigua
Expediente: O-89CIU-2020-000265-00 -
0013 - Pregunta que formula el grup municipal Ciudadanos, partit de la Ciutadania, sobre l'atenció presencial que es realitza únicament amb cita prèvia.
Expediente: O-89CIU-2020-000265-00 -
0014 - Pregunta que formula el grup Popular respecte a les mesures de prevenció COVID-19 preses per l'Ayuntamiento davant l'inici del curs escolar.
Expediente: O-89POP-2020-000091-00 -
0015 - Pregunta que formula el grup Popular de la vorera del carrer Hermanos Fabrilo.
Expediente: O-89POP-2020-000091-00 -
0016 - Pregunta que formula el grup Popular respecte a la Finalització escola infantil Calle Alfahuir.
Expediente: O-89POP-2020-000091-00 -
0017 - Pregunta que formula el grupo Popular respecte a la finalizació de la Aceitera Parque de Marchalenes
Expediente: O-89POP-2020-000091-00 -
0018 - Pregunta que formula el grup Popular respecte als botellons en les proximitats del local d'oci calle San Pancracio.
Expediente: O-89POP-2020-000091-00 -
0019 - Pregunta que formula el grup Popular resoecte als Policías de barri.
Expediente: O-89POP-2020-000091-00 -
0020 - Pregunta que formula el grupo Popular respecte a Botellons descontrolats.
Expediente: O-89POP-2020-000091-00 -
0021 - Pregunta que formula el grup Popular de la Plaga de rates.
Expediente: O-89POP-2020-000091-00 -
0022 - Pregunta que formula el grup Popular respecte a la promoció i y facilitar el reciclatge de l'oli usat en domicilis.
Expediente: O-89POP-2020-000091-00 -
SUGERIMENTS I PROPOSTES
INTERVENCIONS VEÏNALS