2020-07-16 - València

Tornar

CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS

Data:
16-07-2020
Hora:
18:00
Òrgan:
CDI05
Caràcter:
O
Observacions:
CONSEJO DE DISTRITO JUNTA MUNICIPAL DE TRANSITS, JULIO 2020.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació acta sessió anterior de data 13 de febrer de 2020
0002 - Nomenament nou vocal
0003 - Proposta grups de treball
0004 - MOCIONS
0005 - Moció presentada pel vocal del grup Ciutadans Marlon Vacacela Córdova, respecte al parc del Camí de Moncada.
Expediente: O-89CIU-2020-000071-00 -
0006 - Moció presentada pel vocal del grupo popular Francesc Sánchis Laborda respecte a la paralización de los cambios de las líneas de la EMT en el distrito de Tránsitos.
Expediente: O-89POP-2020-000020-00 -
0007 - Moció presentada poel vocal del Grup Popular Francesc Sanchís Laborda, respecte a la senyalètica al parc de Marxalenes.
Expediente: O-89POP-2020-000020-00 -
0008 - Moción presentada pel vocal del Grup Popular Francesc Sanchís Laborda, respecte a les reparacions en la urbanització del carrer Germans Fabrilo
Expediente: O-89POP-2020-000020-00 -
0009 - Moció presentada pels vocals del grup Popular Francesc Sánchis Laborda i Amparo Angeles Barber Gallardó respecte la necessitat d'ajustar el presupost de la Junta.
Expediente: O-89POP-2020-000064-00 -
0010 - Moció presentada pel vocal del grup Ciutadans Marlón Vacacela Cordov, respecte al Parc del Camí de Moncada.
Expediente: O-89CIU-2020-000189-00 -
0011 - PREGUNTES
0012 - Pregunta formulada pel vocal del grup Ciutadans Marlon Vacacela Cordova, respecte a la situació en que es trova la proposta relativa al camp de fútbol 11 en la Ronda Nord.
Expediente: O-89CIU-2020-000189-00 -
0013 - Pregunta del Grup Popular respecte a les accions contra la ludopatía.
Expediente: O-89POP-2020-000020-00 -
0014 - Pregunta del grup Popular respecte a la poda de palmeres de l'eix Reus-Ruaya i adjacents.
Expediente: O-89POP-2020-000020-00 -
0015 - Pregunta formulada pel grup Popular respcte als Projectes verds i sostenibles en el barri de Benicalp.
Expediente: O-89POP-2020-000020-00 -
0016 - Pregunta formulada pel grup Popular respecte al Mercat San Pere Nolasco.
Expediente: O-89POP-2020-000020-00 -
0017 - Pregunta formulada pel grupo Popular respecte al Carril Bici en el carrer Primado Reig.
Expediente: O-89POP-2020-000020-00 -
0018 - Pregunta formulada pel grup Popular respecte a la policía de barri en Campanar.
Expediente: O-89POP-2020-000020-00 -
0019 - Pregunta formulada pel Grup Popular respecte a la part de darrere de Bombas Gens.
Expediente: O-89POP-2020-000020-00 -
0020 - Pregunta formulada pel grup Popular respecte al Fangar en el carrer Tramuntana.
Expediente: O-89POP-2020-000020-00 -
0021 - Pregunta formulada por el vocal del grupo Ciudtadans Brandon Vacaccela Cordova respecte a la situació del expedient del camp de fútbol 11 situat a la Ronda Nord.
Expediente: O-89CIU-2020-000071-00 -
0022 - Preguntes formulades pels vocales del Grup Popular Francesc Sanchis Laborda i Amparo Angeles Barber Gallardo respecto a la policia de Barrí.
Expediente: O-89POP-2020-000064-00 -
0023 - Pregunta formulada pels vocals del grupo Popular Francesc Sanchis Laborda i Amparo ängeles Barber Gallardo respecte als Centros Municipales d'Activitats per a personas majors.
Expediente: O-89POP-2020-000064-00 -
0024 - Pregunta formulada pels vocales del grupo Popular Francesc Sanchis Laborda i Amparo Ángeles Barber Gallardo respecte al plá de desratització.
Expediente: O-89POP-2020-000064-00 -
0025 - Pregunta formulada pelss vocals del grupo Popular Francesc Sanchis Laborda i Amparo Ángeles Barber Gallardo respecte a la neteja urbana.
Expediente: O-89POP-2020-000064-00 -
0026 - Pregunta formulada pels vocals del grupo Popular Francesc Sanchis Laborda i Amparo Ángeles Barber Gallardo respecte a les ajudes a les PYMES.
Expediente: O-89POP-2020-000064-00 -
0027 - Pregunta formulada pels vocales del grup Popular Francesc Sanchis Laborda i Amparo Ángeles Barber Gallardo respecte a les mascaàrespel COVID-19.
Expediente: O-89POP-2020-000064-00 -
0028 - Pregunta formulada pels vocals del grup Popular Francesc Sanchis Laborda i Amparo Ángeles Barber Gallardo respecte a la situació de l'expedient del mur del carrer Agustín Lara.
Expediente: O-89POP-2020-000064-00 -
0029 - Pregunta formulada pels vocals del grup Popular Francesc Sanchis Laborda i Amparo Ángeles Barber Gallardo respecte a la situació dels semáfors Led del distrito.
Expediente: O-89POP-2020-000064-00 -
0030 - Precs i Preguntes
0031 - Intervencions Veïnals.