2020-07-06 - València

Tornar

CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MARÍTIM

Data:
06-07-2020
Hora:
19:00
Òrgan:
CDI06
Caràcter:
O
Observacions:
CONSEJO DISTRITO MARÍTIMO JULIO 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior.
0002 - Aprovació d' Activitats 2020
MOCIONS
0003 - Moció que presenta al Consell del Districte Marítim el Grup Ciutadans relativa als accessos a les platges
Expediente: O-89CIU-2020-000181-00 -
0004 - Moció que presenta al Consell del Disricte Marítim el Grup Ciutadans relativa a la Biblioteca de la Malva-rosa
Expediente: O-89CIU-2020-000181-00 -
PREGUNTES
0005 - Pregunta que formula al Consell del Districte Marítim el Grup Popular relativa a la poda d'arbres de Parcs y Jardins
Expediente: O-89POP-2020-000062-00 -
0006 - Pregunta que formula al Consell del Districte Marítim el Grup Popular relativa a contenidors de residus orgànics
Expediente: O-89POP-2020-000062-00 -
0007 - Pregunta que formula al Consell del Districte Marítim el Grup Popular relativa a fumigació al Districte Marítim
Expediente: O-89POP-2020-000062-00 -
0008 - Pregunta que formula al Consell del Districte Marítim el Grup Popular relativa al Passeig Marítim
Expediente: O-89POP-2020-000062-00 -
0009 - Pregunta que formula al Consell del Districte Marítim el Grupo Popular relativa al Mercat del Grau
Expediente: O-89POP-2020-000062-00 -
0010 - Pregunta que formula al Consell del Districte Marítim el Grup Popular relativa a la remodelació de l'Avinguda del Port
Expediente: O-89POP-2020-000062-00 -
0011 - Pregunta que formula al Consell del Districte Marítim el Grup Ciutadans relativa als grups de treball de la Junta de Districte
Expediente: O-89CIU-2020-000181-00 -
0012 - Pregunta que formula al Consell del Districte Marítim el Grup Ciutadans relativa al Centre Cívic del Cabanyal
Expediente: O-89CIU-2020-000181-00 -
0013 - Pregunta que formula al Consell del Districte Marítim el Grup Ciutadans relativa a les obres del Mercat del Grau
Expediente: O-89CIU-2020-000181-00 -
0014 - INTERVENCIONS VEÏNALS
0015 - PRECS I PREGUNTES