2019-12-11 - València

Tornar

Consell Sectorial:
CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ DE VALÈNCIA

Data:
11-12-2019
Hora:
17:30
Òrgan:
C3COO
Caràcter:
E
Observacions:
CONSTITUTIVA 2019-2023

ORDE DEL DIA:

0001 - Sessió constitutiva del Consell Municipal de Cooperació, presentació nova Regidora de Cooperació al Desenvolupament i Migració i Presidenta del Consell Municipal de Cooperació.
0002 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 19 de febrer de 2019.
0003 - Elecció de la Vicepresidència del Ple del Cosell Municipal de Cooperació.
0004 - Presentació del balanç de gestió del Programa de Cooperació de 2019.
0005 - Presentació de la proposta de pressupost del Programa de Cooperació per a 2020.
0006 - Presentació de conclusions de l'Àgora 2019.
Propostes d'actuació i Preguntes