2019-04-10 - València

Tornar

CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

Data:
10-04-2019
Hora:
19:00
Òrgan:
CDI08
Caràcter:
O
Observacions:
CONSEJO DISTRITO JUNTA MUNICIPAL PATRAIX 10/04/2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura y aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 17/01/2019
0002 - Informe de la Presidència
0003 - Creació del Grup de Treball Turisme, designació del coordinador i nomenament del representant en el Consell de Turisme
0004 - Propostes dels Grups de Treball
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
0005 - Moció que presenta el Grup PP - Policía de Barri
Expediente: O-89POP-2019-000036-00 -
0006 - Moció que presenta el Grup PP - Bruticia i ensers en els carrers de Patraix
Expediente: O-89POP-2019-000036-00 -
0007 - Moció que presenta el Grupo PP - Policía Nocturna
Expediente: O-89POP-2019-000036-00 -
0008 - Moció que presenta el Grupo PP - Tala indiscriminada de arbres
Expediente: O-89POP-2019-000036-00 -
PRECS I PREGUNTES DE VOCALS
0009 - Pregunta que presenta el Grup Ciutadans - Sobre aparcament en Sant Marcelino
Expediente: O-89CIU-2019-000076-00 -
0010 - Pregunta que presenta el Grup Ciutadans -Sobre construcció de gasolinera
Expediente: O-89CIU-2019-000076-00 -
0011 - Pregunta que presenta el Grup Ciutadans -Sol·licitud d'il·luminació al carrer Impressor Monfort de València
Expediente: O-89CIU-2019-000076-00 -
INTERVENCIONS VEÏNALS